DOŠLI U SRBIJU IZ RIZIČNIH ZEMALJA Šest putnika u karantinu zbog omikron soja
Rina

Otkako je na Aerodromu "Nikola Tesla" pojačan nadzor nad putnicima koji dolaze iz sedam rizičnih zemalja zbog novog soja korona virusa - omikron, pod zdravstveni nadzor i meru kućnog karantina od 14 dana, stavljeno je njih šest. Svi su sprski državljani.

Svim putnicima mera karantina je izrečena 6. decembra. Među njima je i jedna porodica. Ona je odmah testirana PCR metodom na aerodromu i svi članovi su bili negativni.

Svi putnici koji su stavljeni pod karantin, boravili su u Bocvani. Jedan deo njih je u Srbiju stigao preko Beča, a jedan preko Instanbula.

Kako navode naši izvori, svi putnici su negirali bilo kakve zdravstvene tegobe.

-  Rešenjem dežurnog graničnog sanitarnog inspektora stavljeni su pod zdravstevni nadzor i meru karantina u kućnim uslovima na 14 dana i obaveznom testiranju u skladu sa aktuelnim Uputstvom o načinu primene ograničenja ulaska u Srbiju licima koja su doputovala iz zemalja sa posebnim rizikom od zarazne bolesti kovid 19 - navode naši izvori i  dodaju da sistem kontrole odlično funkcioniše:

- Epidemiolozi Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd su ostvarili kontakt i započeli sprovođenje zdravstvenog nadzora nad svim ovim licima. Sistem nadzora Ministarstva zdravlja nad putnicima je odličan, i funkcioniše jako dobro - kaže izvor.

Pojačana kontrola nad putnicima počela je prošle nedelje. Pod rizične zemlje svrstane su Južnoaftička Republika, Bocvana, Zimbabve, Namibija, Lesoto, Mozambik i Malavi.

Putnici koji dolaze iz ovih zemalja ili su u prethodnih 14 dana boravili u njima, bez obzira na državu iz koje ulaze u Srbiju, testiraju se PCR metodom odmah po sletanju na Aerodorom "Nikola Tesla", i borave u prostoru i izolaciji na aerodromu do dobijanja rezultata.

U slučaju pozitivnog nalaza, Hitna pomoć ih uz sve mere zaštite vozi u izolaciju u Kovid bolnicu "Batajnica".

Ako je nalaz negativan, izdaje se rešenje o kućnom karantinu i prevoz taksi prevozom uz mere pune zaštite do prijavljenog mesta boravišta u Srbiji. Na dnevnom nivou će se kontrolisati karantin od strane MUP-a.

Potrebno je i testiranje PCR metodom sedmog dana ili u bilo kom slučaju od pojave simptoma.

Negativan PCR test neće biti uslov da se izađe iz karantina od 14 dana, a testiranje se vrši o trošku osobe u karantinu.

Kako je ranije objavio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" svi putnici pored obaveznog PCR testa i i odlaska u karantin moraju i da se prijave na portal www.e-zdravlje.gov.rs .

- Svi strаni držаvljаni којi dоlаzе iz zеmаljа sа pоsеbnim riziкоm ili su u njimа bоrаvili tоkоm prеthоdnih 14 dаnа оd dаnа plаnirаnоg ulаskа u Srbiјu u оbаvеzi su dа 48 čаsоvа prе dоlаsка u Rеpubliku Srbiјu izvršе priјаvu dоlаskа kоrišćеnjеm sајtа www.e-zdravlje.gov.rs, оdеljаk “Foreigners Surveillance Registration” - navodi se na sajtu Instituta "Batut".

Omikron (B.1.1.529) Svetska zdravstvena organizacija označila je kao zabrinjavajuću, a prema informacijama koje se objavljuju za sada pokazuje brojne mutacije, koje mogu biti u vezi sa većom zaraznošću i izbegavanjem imunskog odgovora stečenog nakon bolesti ili vakcinacije.

Komentari (0)

Loading