Otvaranje firme
Foto: Shutterstock/Foto: Shutterstock

Društvo sa ograničenom odgovornošću je pravno lice koje može imati jednog ili više članova, fizičkih ili pravnih lica, od kojih svaki član za poslovanje firme odgovara do visine uplaćenog kapitala. Ovo je ujedno jedna od najznačajnijih razlika između pravnih lica i preduzetnika.

Otvaranje firme je jednostavno

Nema potrebe da plaćate advokate ili knjigovođe kad možete vrlo jednostavno sami otvoriti firmu.

Prvi korak je popuniti propisanu registracionu prijavu koja se može skinuti sa portala APR-a u odeljku Obrasci. Tu se može naći i uputstvo za uplatu naknada za otvaranje firme. Ne može se podneti registracija firme u slobodnoj formi zahteva već isključivo na pomenutom obrascu.

Naknade i ostali troškovi

Naknada za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću iznosi 6.500 dinara (mart 2024. godine). Na to se još doda trošak objave osnivačkog akta i onda se dobija ceo iznos koji se plaća Agenciji za privredne registre.

Posebni troškovi na koje treba da računate, a koje ne plaćate APR-u su overa potpisa kod notara, overa osnivačkog akta kod notara, overa dodatnih dokumenata ili dozvola ukoliko to zahteva specifičnost delatnosti i slično.

Uplata osnivačkog kapitala

Ukoliko je tako definisano osnivačkim aktom, osnivači moraju pre registracije firme da pomenuti kapital uplate na račun u banci. Radi se o privremenom računu koji služi samo za uplatu osnivačkog kapitala i možete ga otvoriti u bilo kojoj banci tako što ćete priložiti kopije ličnih karti ili pasoša osnivača i zastupnika buduće firme (sve kako je definisano osnivačkim aktom), kao i sam osnivački akt, prethodno overen kod notara.

Nakon registracije firme i otvaranja tekućeg računa u banci, osnivački kapital koji ste prethodno uplatili se prebacuje na tekući račun i firma dalje koristi ta sredstva.

Šta je potrebno za otvaranje firme?

- Osnivački akt koji se overava kod notara (primeri osnivačkog akta). Osnivačkim aktom definišete ko su vlasnici, zastupnici, čime će se firma baviti, koliko osnivačkog kapitala unosite i slično. Imate bezbroj primera na netu. Ako vaša buduća firma nema nekih specifičnosti da baš morate angažovati advokata, osnivački akt možete urediti sami.

- Kopije validnih ličnih karti ili pasoša osnivača i zastupnika. Ako je vlasnik ili jedan od vlasnika drugo pravno lice onda je potrebno idetifikovati zastupnike tog pravnog lica i sve osnivače do stvarnog vlasnika fizičkog lica.

- Overen potpis zastupnika – obrazac overe potpisa može da se popuni i elektronski, odštampa, potpiše, a zatim overi kod notara. OP obrazac služi da bi se utvrdilo da je zaista to lice potpisalo dokumentaciju. Trebaće vam verovatno i jedan overen OP obrazac za banku.

- Dokaz o uplati naknada o kojima je bilo već reči.
Ukoliko osnivačkim aktom već nije utvrđeno, mora se dostaviti odluka o imenovanju zastupnika, procena nenovčanog uloga i slično.

- Dokaz o uplati osnivačkog kapitala ukoliko osnivačkim aktom nije predviđeno da je osnivački kapital samo upisan. Dokaz u vidu potvrde dobijate u banci gde ste uplatili osnivački kapital.

Najčešće registrovana pravna lica su upravo društva sa ograničenom odgovornošću. Postoje još zadruge, udruženja, akcionarska društva itd.

Sva navedena dokumentacija zajedno sa obrascem zahteva za registraciju se lepo spakuje i pošalje poštom u Agenciju za privredne registre ili se odnese lično. Ukoliko je dokumentacija uredna, već za svega nekoliko dana firma je aktivna.

Jednošalterski sistem registracije

Već nekoliko godina unazad funkcioniše takozvani jednošalterski sistem registracije, tako da jednom prijavom ujedno dobijate:

- Matični broj firme,
- PIB (poreski identifikacioni broj) i
- Prijavu na PDV.

Od 2018. godine preko portala APR-a omogućena je i elektronska prijava osnivanja firme, ali ona podrazumeva da svaki dokument sa spiska mora biti elektronski potpisan i kao takav učitan u bazu APR-a. Ukoliko imate mogućnost da ih sve elektronski potpišete, ovo je najbrža, najjednostavnija i najjeftinija varijanta da osnujete firmu. Takođe se sve više koristi i sigurno će u budućnosti biti sve više ovakvih e-servisa koji će štedeti dragoceno vreme i novac, piše Mali privrednik.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading