TRASA AUTO-PUTA DO CRNE GORE Evo kuda tačno prolazi i gde su petlje
Printscreen

Budući autoput, čiji je jedan deo, od Požege do Duge Poljane počeo da se gradi 2022. godine, ići će Dolinom Moravice, između padina Javora i Golije, preko Pešterske visoravni do granice sa Crnom Gorom, prenosi Ekapija.


Planirana deonica autoputa Požega-Boljare predstavlja nastavak auto-puta Miloš Veliki na pravcu Požega-Arilje-Ivanica-Sjenica (Duga poljana)-Boljare.

Koridor autoputa počinje posle petlje "Prilipac", koja pripada deonici autoputa Požega-Kotroman, pruža se ka jugu dolinom reke Moravice po ravničarskom i blago brdovitom terenu, dok posle Ivanjice ulazi u planinski predeo i prolazi između padina Javora na zapadu i Golije na istoku i penje se na Peštersku visoravan, kojom se u pravcu juga pruža do Duge Poljane i graničnog prelaza Boljare.

Granica Prostornog nalazi se na delovima teritorija opština Požega – katastraske opštine Gorobilje, Lopaš, Milićevo Selo, Pilatovići, Prilipac; Arilje – KO Arilje, Bogojevići, Vigošte-Pogled, Virovo, Grdovići, Dragojevac, Latvica, Mirosaljci, Stupčevići, Trešnjevica, Cerova; Ivanjica – KO Bedina Varoš, Bratljevo, Budoželja, Vasiljevići, Grleđica, Dubrava, Erčege, Ivanjica, Komadine, Kosovica, Mana, Medovine, Prilike, Radaljevo, Rovine, Rokci, Sveštica, Smiljevac i Šume; i Sjenica – KO Boljare, Brnjica, Buđevo, Vrsjenice, Goševo, Doliće, Dragojloviće, Draževiće, Dujke, Žitniće, Zaječiće, Kamešnica, Kijevci, Krće, Raždaginja, Rasno, Raškoviće, Stup, Tuzinje, Ugao, Cetanoviće i Štavalj.

Koridor autoputa se najvećim delom pruža van područja naselja, dok manjim delom tangira građevinska područja Arilja i Ivanjice.

Planirana trasa autoputa je podeljena na jedanaest deonica, ukupne dužine od 106,3 km. Planiran je preliminarni koridor autoputa u dužini od 86,71 km i širini od 1.000 m za deonice 2-9 i deonicu 11, i koridor autoputa u dužini od 19,59 km i prosečnoj širini od 200 do 300 m za deonice 1 i 10.

Koridor se završava dodatnom zonom graničnog prelaza "Boljare", čija tehničko rešenje će biti naknadno definisano, navedeno je u planu koji su izradili Institut za arhitekturu i urbanuizam Srbije, Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje i JP Zavod za urbanizam Niš, u saradnji sa obrađivačima idejnog porijekta China road and bridge corporation, ogranak Beograd.

Investitor izrade prostornog plana je JP Putevi Srbije.

Autoput je planiran sa najmanje dve saobraćajne trake i jednom zaustavnom trakom za svaki smer, a projektovan je za brzinu od 100 km/h do 120 km/h.

Navedena podela trase autoputa na 11 deonica je uslovna, navodi se u planu u kojem stoji i da će deonice 1 i 10 imati ukupno 21 most i tri tunela.


Petlje


Ovim prostornim planom utvrđen je položaj sledećih planiranih denivelisanih raskrsnica (petlji), i to:

1) Denivelisana raskrsnica "Arilje" na stacionaži km 150+300, u funkciji veze sa
postojećim državnim putem IB reda broj 21, opštinskim centrom Arilje i okolnim
naseljima i privredno-industrijskim zonama;

2) Denivelisana raskrsnica "Ivanjica" na orijentacionoj stacionaži km 167+000, u funkciji veze sa postojećim državnim putem IB reda broj 21, opštinskim centrom Ivanjica i okolnim naseljima i privredno-industrijskim zonama;

3) Denivelisana raskrsnica "Međurečje" na orijentacionoj stacionaži km 185+800, u funkciji veze sa postojećim državnim putem IIA reda broj 197 i posredno preko njega sa područjem Parka prirode Golija, kao i postojećim državnim putem IB reda broj 30 i dalje ka istoku i klisuri Ibra;

4) Denivelisana raskrsnica "Duga Poljana" na stacionaži km 220+800, u funkciji veze sa postojećim državnim putem IB reda broj 29, i posredno preko njega sa opštinskim centrom i širim područjem Sjenice, područjem Specijalnog rezervata prirode "Uvac" i Novom Varoši na zapadu, odnosno sa Tutinom i Novim Pazarom na jugoistoku;

5) Denivelisana raskrsnica "Karajukića Bunari" na orijentacionoj stacionaži km 240+000, u funkciji veze sa postojećim državnim putem IIA reda broj 197 i postojećim državnim putem IIA reda broj 202 i posredno preko njih sa Sjenicom na severozapadu i Tutinom i Novim Pazarom na istoku.

Odmorišta i parkirališta

U koridoru autoputa planirani su sledeći sadržaji za korisnike autoputa:
- uslužni centar "Arilje" na stacionaži km 148+600 obostrano;
- parkiralište "Trešnjevica" na orijentacionoj stacionaži km 161+600 obostrano;
- parkiralište "Ivanjica" na orijentacionoj stacionaži km 181+500 levo;
- parkiralište "Rokci" na orijentacionoj stacionaži km 187+800 desno;
- parkiralište "Brnjica" na stacionaži km 217+600 obostrano;
- odmorište "Boljare" na orijentacionoj stacionaži km 227+600 obostrano u zoni graničnog prelaza "Boljare"

Putni pravac Beograd-Južni Jadran, podseća se u dokumentu, predstavlja krak Trans-evropske magistrale (TEM) koji na području Republike Srbije i Republike Crne Gore povezuje osnovni pravac TEM-a (od Gdanjska do Atine i Istanbula) sa Jadranskim morem.
U okviru primarne mreže puteva ovaj putni pravac treba da preuzme daljinske tokove sa postojećih državnih puteva IB reda broj 21 (Novi Sad-Valjevo-Užice-Bijelo Polje) i broj 22 (na delu Beograd-Čačak), kao i puta M-2 (na delu Bijelo Polje-Podgorica-Jadransko more), novodi se u planu.

Dodaje se da ovaj koridor povezuje Centralnu i Jugozapadnu Srbiju, a kroz povezivanje luke Bar sa lukom Beograd na Dunavu povezuje Podunavlje sa Mediteranom.

Javni uvid traje do 9. jula.

BONUS VIDEO

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (0)

Loading