VESIĆ: Novi zakon o izgradnji će podstaći zelenu gradnju
Foto: Ustupljena fotografija

On je rekao da je sa premijerkom Anom Brnabić razgovarao o novom zakonu koji treba da donese veću transparentnost u tu oblast, da ubrza procedure u građevinarstvu i podstakne zelenu gradnju. 

„Ubrzavanjem porcedura ideja je da se reši problem sa infomracijom o lokaciji, da se obaveže investitor da prilikom dobijanja upotrebne dozvole priloži plan za zbrinjavanje građevinskog otpada, da investirtori imaju polisu osuguranja od štete trećim licima, čija vrednost će zavisiti od lokacije, kako bi  mogli da se naplate građani koji imaju štetu zbog nesavesne gradnje“, rekao je Vesić.

Ministar je naveo da će u predlogu novog zakona o izgradnji

pisati da svi invsetitori pre pijave radova moraju da podnesu elaborat o  stanju puteva oko gradilitša i finansijsku garanciju,  kako bi lokalna samouprava mogla da se naplati, ako investitor ostavi ulice u lošem stanju, kako se njihovo popravljanje ne bi finansiralo iz budžeta, odnosno novcem građana.  

Foto: Ustupljena fotografija

 

Vesić je izneo podatke da je prva zgrada u Srbiji sa zelenim certifikatom izgrađena 2013. godine, a da ih je u septembru ove godine bilo a 110, što znači da postoji tržište za takve objekte.

„Predložićemo da ubuduće svi novoizgrađeni državni objekti imaju zelenu certifikaciju. Razmišljamo o tome da objekti preko 10.000 kvadratnih metara takođe moraju da imaju zelenu certifikaciju, zatiim da uvedemo podsticaje za one čiji su objekti certifikovani. Mislim da predložimo da im  lokalne samouprave smanje doprinose za gradjnu,  što bi moglo da podstake investitore da ulažu, kao i da se smanji porez na imovinu na takve objekte“, rekao je Vesić.

On je dodao kako se planira da se uvede zakonska obaveza da svako treće parking mesto u novim zgradama ima elektro punjač.

Foto: Ustupljena fotografija

 

Vesić je otkrio da je u toku tender koji sprovode „Putevi Srbije“ za 10 novih elektropunjača i da bi u narednih godinu i po dana trebalo da ih bude još stotinak na putevima u Republici.  

„Mislimo da napravimo takozvane zelene oaze na auto-putevima i tu postavimo 10 ili 12 punjača, da ih pretvorimo u neku vrstu zelenih pumpi, kako bi vozači i putnici imali gde da se odmaraju dok pune baterije svojih vozila“, naveo je Vesić.

On je rekao da se razmišlja  o mogućnosti da se vlasnicima električnih, a možda i hibridnih, vozila smanji iznos putarine.

Vesić je izneo i ideju da se formiranjem posebnog fonda pomogne vlasnicima stanova u zgradama izgrađenim od druge polovine prošlog veka da ih renoviraju, kako bi mogle da dobiju zeleni certifikat i ocenio da za to nisu potrebna velika ulaganja. 

Foto: Ustupljena fotografija

 

Naveo je da je to bitno i zbog štednje energije i smanjenja emisije gasova staklene bašte, jer zgrade troše 36 procenata energije i emituju 39 odsto ugljendioksida. 

Vesić je dodao da će u dogovoru sa Ministarstvom zaštite životne sredine preložiti da se propiše obeveza da se prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije starih puteva upotrebljava reciklirani materijal, što će između ostalog  reciklerima obezbediti tržište za njihove proizvode.  

Ministar je najavio da će ovi predlozi proći široku javnu raspravu u koju će biti uključeni svi relevantni i zainteresovani faktori i ostavio mogućnost da nakon toga neki od ovih predloga, koje je danas prvi put izneo u javnost, možda budu izmenjeni ili popravljeni.

Pratite najnovije VESTI SA FRONTA

Komentari (0)

Loading