JOKOVIĆ POZDRAVIO USVAJANJE TEMELJNOG UGOVORA To je interes i SPC i Crne Gore
Vlada Crne Gore

- Mnogim akterima u crnogorskoj politici bio je interes da se potpis na ovaj ugovor ne stavi nikada i da se i tom temom održava dubinska podeljenost našeg društva. Naša vlada razmišlja i radi drugačije – uvodimo red i konkretnim delovanjem premošćavamo podele koje su u dugom periodu stvarale jaz među braćom, kumovima, komšijama i prijateljima. Srpska pravoslavna crkva trebalo je da bude prva verska zajednica u Crnoj Gori sa kojom bi bio potpisan Temeljni ugovor kojim se regulišu njeni odnosi sa državom, jer ima najveću istorijsku ulogu i zato što okuplja neuporedivo najveći broj vernika. Mnogi pre nas to nisu uradili pa smo mi, sledeći uzajamnost volja i interesa države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, usvojili Temeljni ugovor i rešili to pitanje - kazao je on.

Joković je naglasio da je Crna Gora sekularna država u kojoj su verske zajednice odvojene od države. 

- Temeljni ugovor koji smo usvojili uvažava ovaj princip. Crna Gora je u isto vreme država u kojoj se svakome jemči pravo na slobodu veroispovesti i u kojoj su verske zajednice slobodne u vršenju verskih obreda i verskih poslova. Temeljnim ugovorom sa Srpskom pravoslavnom crkvom koji smo juče usvojili potvrđuju se ove slobode i finalizuje se uređenje odnosa između države i crkve u skladu sa evropskim tekovinama i u duhu najbolje prakse prosvećenih država. U kojoj meri Vlada Crne Gore ima podršku građana Crne Gore da se usvoji Temeljni ugovor najbolje svedoče litije na kojima su krajem 2019. i tokom 2020. godine građani svih vera i nacija ustali u odbranu zakonskih prava ugrožene verske zajednice. Tada je jedna stvar svima postala jasna – u građanskoj državi se mora obezbijediti uživanje svih ljudskih prava i sloboda, a sloboda vjeroispovesti je jedno od tih prava koje garantuje građanska država. Usvajanjem Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom mi smo učvrstili građanske principe države Crne Gore, eliminišući mogućnost diskriminacije najbrojnije verske zajednice u Crnoj Gori - kazao je Joković, koji ističe da je usvajanje Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom "odluka kojom ćemo ubrzati naš evropski put". 

- Koliko su nas samo puta evropski zvaničnici upozoravili da su verska pitanja veoma osetljiva pitanja i da prava vernika i verskih zajednica moraju biti učvršćivana i uređena u državi koja teži pristupanju Evroposkoj uniji? Na sednici Vlade Crne Gore juče smo usvojili Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom i tom odlukom pokazali da smo odlučni da sva pitanja koja se tiču naše evropske budućnosti rešavamo u duhu ubrzanja procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Konačno, uoči formiranja ove Vlade Crne Gore Socijalistička narodna partija je jasno rekla da će jedan od prioriteta Vlade biti usvajanje Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Mnogi nisu verovali da ovo možemo da rešimo. Ali bili smo uporni, odlučni i znali smo šta radimo. Utkali smo sebe u biće našeg naroda i sa građanima napravili dogovor da u politici delujemo časno i pošteno. Da gradimo Crnu Goru kao slobodnu, pravnu i pravednu državu. Što smo obećali, to ispunjavamo - jasan je Joković, koji ističe da zbog toga ogroman broj građana Crne Gore danas sa verom prati i podržava rad SNP-a i Vlade Crne Gore. 

- Temeljni ugovor je usvojen i ostalo je da taj dokument svečano potpišu predstavnici države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. A mi idemo dalje i podsećamo građane da ćemo kao što smo ispunili obećanja oko usvajanja Temeljnog ugovora ostvariti i sve druge ciljeve koje smo postavili i ispuniti sva obećanja koja smo dali, ustiče potpredsednik Vlade Crne Gore i lider SNP.

Komentari (0)

Loading