HARADINAJ IDE NA VIŠEGODIŠNJU ROBIJU Sud u Hagu doneo konačnu presudu
Foto: Printscreen

Oslobođeni su tačke koja ih je teretila za odmazdu.

U presudu je uračunato vreme koje su proveli u pritvoru u Hagu, od 25., odnosno 26. septembra 2020. godine.

Tokom izricanja presude, naglašeno je da je ovo predmet o pravilnom vršenju pravosuđa, integritetu i bezbednosti postupka i bezbednosti, dobrobiti i pravu na život bez straha na stotine lica koja su se odlučila da ispune svoju građansku dužnost i svedoče.

Zaštita svedoka od zastrašivanja i nepravde ugrađena je u same temelje sistema krivičnog pravosuđa, kako domaćeg tako i međunarodnog.

Panel je opisao postupke optuženih kao podrivanje tih temelja i prema tome kao pretnju pravdi.

Panel je utvrdio da su u septembru 2020, Gucati i Haradinaj na tri konferencije za štampu, preko dvadeset istupanja u medijima i kroz saopštenja na društvenim mrežama otkrili poverljive informacije koje su se odnosile na istrage i rad Specijalne istražne radne grupe i Specijalizovanog tužilaštva.

Te informacije su bile zaštićene Zakonom. U njima su se nalazila imena na stotine svedoka i potencijalnih svedoka. Optuženi su te informacije otkrili izlaganjem dokumenata koji su sadržali te informacije; dopustili su drugim licima da dokumente pregledaju, snimaju, fotografišu i odnose sa sobom, i javno su opisivali njihov sadržaj.

Pored tih radnji, panel je utvrdio da su optuženi svedoke javno nazivali „izdajnicima“, „špijunima“, „kolaboracionistima“ i ljudima koji „samo govore albanski“.

U opštoj klimi zastrašivanja svedoka koja dugo preovlađuje na Kosovu, panel je zaključio da je namera optuženih bila da tim opaskama svedoke i potencijalne svedoke zaplaše i da ih pokolebaju u pogledu pružanja podataka značajnih za istrage tužilaštva o bivšim pripadnicima OVK.

Panel je takođe zaključio da je „ponašanje optuženih bilo sredstvo za postizanje određenog cilja: to jest, da se spreči efikasna istraga tužilaštva i krivično gonjenje bivših pripadnika OVK“.

U vezi sa optužbom za odmazdu, panel je zaključio da je za postojanje tog krivičnog dela, zbog njegove kvalifikacije u KZK, tužilaštvo moralo da dokaže van razumne sumnje da su optuženi preduzimali radnje protiv određenih svedoka svesni da su informacije koje su ti svedoci pružili bar donekle istinite.

Komentari (0)

Loading