Penzije
Foto: Shutterstock/Foto: Shutterstock

Ali, primena te odredbe odložena je do početka 2032. godine kada će žene osiguranici moći da počnu da podnose lične zahteve za utvrđivanje te kategorije posebnog staža, podseća PIO fond.

Zahteve za utvrđivanje tog staža žene će moći da podnesu 2032. ukoliko su rodile jedno ili dvoje dece, ali taj staž ne može biti uslov za ostvarivanje prava na penziju.

Godine života kao uslov za osiguranike žene uvećavaće se do 2032. godine, kada će uslovi za žene i muškarce biti izjednačeni na 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Uslovi za prevremenu starosnu penziju se podižu do 2024. godine, kada će takođe biti izjednačeni za žene i muškarce i biće 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.

Znači, kao uslov za odlazak u penziju i dalje se uzimaju samo navršene godine radnog staža i uplaćenih doprinosa.

Majke ne mogu ranije da se penzionišu, ali mogu da računaju na veći iznos na čeku.

Ukoliko do 2032. godine ne bude novih izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, majke s jednim ili dva deteta moći će prvi put da ostvare pravo na poseban staž i to tako što će im se za jedno dete staž računati šest meseci, a za dvoje – godinu dana.

Za sada ovo pravo mogu da ostvare samo majke s troje dece kojima se ovaj staž računa dve godine.

Iako bi majkama s troje dece mnogo više značilo kada bi im ove dve godine pomogle da odu ranije u penziju (da recimo kada napune 63 godine mogu u penziju kao da imaju 65 godina), Zakon to ne predviđa.

U PIO fondu objašnjavaju da poseban staž nije staž osiguranja i ne može biti uslov za ostvarivanje prava na penziju, već samo doprinosi uvećanju iznosa penzije.

Jer se kao uslov za odlazak u penziju i dalje uzimaju samo navršene godine radnog staža i uplaćenih doprinosa.

Dakle, nijedna žena koja sada ima troje dece neće sticanjem uslova za penziju moći da računa na ove dve godine kao uslov za penziju, već samo kao šansu za nešto veću penziju.

Budućim penzionerkama sa posebnim stažom biće veći koeficijent koji se, kada steknu uslov za penziju, obračunava na kraju, a koji preračunato znači kao da je žena radila dve godine duže.

Isto važi i za majke s petoro i više dece, njima se poseban staž računa u trajanju od dve godine, ali ne i kao uslov za sticanje prava na penziju.

Za razliku od staža osiguranja, koji se utvrđuje na osnovu prijava registrovanih u matičnoj evidenciji, poseban se isključivo utvrđuje po zahtevu osiguranika, i to rešenjem, naglašavaju u PIO fondu.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading