DIGITALIZACIJA ZDRAVLJA Aplikacija za obolele od limfoma
Foto: Alo/Foto ALO!

Aplikacija LIMFOM APP koncepcijski je podeljena na nekoliko celina, kažu u ovom Udruženju. Prvu čini edukativni sadržaj, drugi deo predstavlja podršku pacijentima kroz informacije o ishrani i fizičkoj aktivnosti, treća celina se odnosi na praćenje više od 20 simptoma na dnevnom nivou, uz mogućnost izrade izveštaja, dok se četvrta celina odnosi na praćenje terapija koje pacijenti uzimaju. Na taj način, pacijentima je omogućeno da prate tok bolesti i samostalno procenjuju svoje trenutno zdravstveno stanje, što doprinosi boljem razumevanju bolesti i jačanju odnosa lekar-pacijent.

Iz perspektive pacijenata digitalizacija i nova digitalna rešenja su veoma važna jer su postale neizostavni deo lečenja i nege i  imaju potencijal da transformišu medicinu i način lečenja na koji smo do sada navikli, omogućavajući bolji kvalitet života, lečenja i odnosa između pacijenata i lekara, ali i pacijenta i ostalih činilaca zdravstvenog sistema. Živeti sa hematološkim malignitetom nije lako i podrazumeva suočavanje sa mnogim problemima i izazovima, a prevazilaženje tih problema je lakše ukoliko su pacijentima dostupne relevantne informacije o bolesti.

Komentari (0)

Loading