ON JE UDAVLJEN TOKOM LITURGIJE! Obeležavamo Svetog Pavla Ispovednika, patrijarha Carigradskog
Printscreen

Sveti Pavle Ispovednik je bio patrijarh Carigradski.

Kada blaženi Aleksandar patrijarh ležaše na samrtnoj postelji, pitahu ga ožalošćeni verni, koga ostavlja posle sebe za arhipastira stadu slovesnom Hristovom?

Tada im bolesni patrijarh reče: "Ako želite imati pastira, koji će vas učiti i koji će vam vrlinama sijati, izaberite Pavla; ako li želite imati samo ličita čoveka i spolja ukrašena, izberite Makedonija”.

Narod izabra Pavla. No to ne bi pravo jereticima arijevcima, i ne bi pravo caru Konstanciju, koji u to vreme beše u Antiohiji. I uskoro Pavle bi nizložen, i zajedno sa sv. Atanasijem Velikim izbeže u Rim, gde ih obojicu papa Julije i car Konstans lepo primiše i u njihovoj pravoslavnoj veri podržaše.

Po pismu cara Konstansa i pape bi Pavle vraćen na svoj presto, ali kad umre car Konstans, arijevci digoše glavu, i proteraše patrijarha pravoslavnog u Kukuz u Jermeniji. U progonstvu sv. Pavle služeći jedanput sv. liturgiju bi napadnut od arijevaca i udavljen omoforom, 351. god. U vreme cara Teodosija 381. god. mošti njegove prenesene su u Carigrad, a 1236. godine u Veneciju, gde se i sad nalaze.

Njegovi ljubljeni klirici i sekretari Markijan i Martirije postradaše uskoro posle svoga patrijarha.

 

Komentari (0)

Loading