U SRBIJI ŽIVE MARSOVCI, ESKIMI, NAVIJAČI… Popis stanovništva biće održan od 1. do 31. oktobra, informacije se unose u elektronske obrasce
Foto: Alo/ilustracija

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova biće održan od 1. do 31. oktobra. Obaviće se na tradicionalan način od vrata do vrata, a na terenu će biti 15.000 popisivača i 2.200 instruktora.

Kako Alo! saznaje, popisivači će od danas zadužiti opremu neophodnu za teren, a sa instruktorima će do početka popisa obići deo naselja gde će raditi. Na taj način će na licu mesta moći da vide kako izgleda rejon na kojem će vršiti popis, pre svega kolike su kuće, zgrade, da li ima poslovnih objekata…

Tri pitanja

U skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, građani su dužni da učestvuju na popisu i da daju potpune i tačne odgovore na skoro sva pitanja.

Popis u brojkama

20.000 popisivača u terenskoj realizaciji

2.200 instruktora

161 član popisnih komisija

5 evra ukupni troškovi po stanovniku

Poslednji popis sproveden u oktobru 2011. godine

7.186.862 broj stanovnika

2.487.886 broj domaćinstava

Izuzetak su tri pitanja, od kojih su dva u skladu sa Ustavom Republike Srbije, a odnose se na nacionalnu pripadnost i veroispovest. Treće pitanje na koje ne mora da se odgovori glasi „da li lice ima problema u svakodnevnom funkcionisanju zbog lošijeg vida, sluha, hoda, pamćenja“.

Popisivači će podatke unositi u elektronske obrasce, a prikupljaju ih na osnovu izjave građana. Jedino će od osobe koja ih daje zatražiti jedinstveni matični broj građana (JMBG), koji može da se izdiktira bez pokazivanja dokumenta. Svi podaci biće zaštićeni i tajni.

Kuc, kuc

U SRBIJI ŽIVE MARSOVCI, ESKIMI, NAVIJAČI… Popis stanovništva biće održan od 1. do 31. oktobra, informacije se unose u elektronske obrasce

Foto: Alo/ilustracija

 

U slučaju da nema nikoga kod kuće, popisivač će doći ponovo u nekom drugom terminu, a ako ni tada ne zatekne nikoga, ostaviće pisano obaveštenje o svom dolasku i informaciju da građani pozivom na besplatan broj info-centara mogu uz pomoć operatera da stupe u kontakt sa popisivačem i dogovore novi termin.

Lica koja su privremeno odsutna zbog školovanja, rada ili nekog drugog razloga biće popisana u svom domaćinstvu, a podatke o njima daće prisutni članovi porodice.

Studenti i đaci koji su smešteni u učeničkim i studentskim domovima biće popisani dva puta, kao privremeno prisutna lica u mestu u kojem privremeno borave zbog školovanja i u mestu u kojem živi njihova porodica.

Popisom su obuhvaćeni i strani državljani koji žive i rade u Srbiji duže od godinu dana, ili nameravaju da ostanu duže od godinu dana, kao i migranti smešteni u prihvatnim centrima.

Popunjavaju se dva upitnika

Postoje dva upitnika, jedan za svaku osobu pojedinačno, a drugi za domaćinstvo i stan u kojem živi. Punoletna osoba može odgovarati na pitanja za drugog člana ako je odsutan, s tim što se, kako saznajemo od popisivača, na kraju upitnika upisuje ko je dao podatke.

Za decu mlađu od 15 godina odgovore daju njihovi roditelji, usvojitelji ili staratelji.

Problematičan broj soba

Zanimljivo je da je na popisu 2011. godine najtačniji podatak bio onaj o starosti i polu građana, a najmanje pouzdan o kvadraturi životnog prostora. Popisivači su u zgradi u kojoj su svi stanovi isti dobijali različite odgovore o broju soba.

Obaveza popisivača je da se predstavi, kaže svrhu svog dolaska i pokaže legitimaciju sa logoom Zavoda za statistiku, fotografiju, ime i prezime, identifikacioni broj i broj lične karte.

Kad neko odbije da učestvuje u popisu, o tome popisivač obaveštava svog instruktora, a on popisnu komisiju zaduženu za logistiku gradske opštine. Prema Zakonu o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se fizičko lice obuhvaćeno popisom koje odbije da odgovori na pitanja u popisnim obrascima ili da netačne i nepotpune odgovore.

Poverljivi podaci

Podaci popisa služe isključivo u statističke svrhe. Na taj način, između ostalih, dobiće se podaci o obrazovnim i ekonomskim karakteristikama stanovništva, bračnoj strukturi, koliko ima studenata, čime ljudi putuju na posao, ali i kakva su migratorna kretanja, koliko je ljudi promenilo mesto stanovanja, kao i da li su stanovi priključeni na vodovod i čime se greju.

Za sva pitanja i nejasnoće oko popisa građani mogu da se obrate pozivom  na besplatan broj Info centra 080 0444005 ili da odgovore pronađu na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.

Preliminarni rezultati biće objavljeni do 30. novembra, a konačni od aprila 2023. do maja 2024. godine

Podaci dobijeni popisom stanovništva, domaćinstava i stanova su od velikog značaja kako za ocenu trenutnog stanja tako i za buduće planiranje i donošenje različitih strategija, kako na nacionalnom tako i lokalnom nivou.

Finansijska sredstva za njegovo sprovođenje su obezbedile Republika Srbija i Evropska unija, a procenjuje se da će koštati pet evra po stanovniku.

Ima nas raznih

Na prošlom popisu 2011. godine, od 7.186.862 stanovnika Srbije, oko 5.000 građana su se izjasnili kao Eskimi, Indijanci, navijači Crvene zvezde, kosmopolite, Marsovci

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading