OBAVEŠTENJE "Alo! Najzet i Najsnajka"
Alo!

Rukovaoc podacima o ličnosti je:

ALO MEDIA SYSTEM doo BEOGRAD, Kosovska 26/III 11103 Beograd, MB: 21276081, PIB: 109964527, KOGA ZASTUPA ZAKONSKI ZASTUPNIK Dragan Lazić

Lice za kontakt je:

Marija Jakob (Alo media system)

e-mail: marija.jakob@alo.rs

Svrha obrade podataka je izbor najboljeg kandidata i kandidatkinje na konkursu "Alo! Najzet i Najsnajka". Podaci neće biti korišćeni u neke druge svrhe. Obrada podataka o ličnosti zasniva se na pristanku lica na koje se podaci odnose u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1 i članom 17, stav 2, tačka 1, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Lice koje je dalo pristanak slanjem potpisane saglasnosti koja je objavljenja u oglasu konkursa (poštom ili mejlom na adresu društvo@alo.rs), saglasno je sa time da će njegovi podaci biti obrađeni, i da će njegove fotografije i ime, kao i priča o njemu, biti objavljeni u dnevnim novinama Alo!, na sajtu alo.rs ili nekom od ostalih sajtova izdavačke kuće Alo Media System.

Davanje podataka je neophodan uslov za učešće u izboru za "Alo! Najzet i Najsnaka".

Alo media system će vršiti proveru da li prijava sadrži sve potrebne elemente (fotografije, ime i prezime, potpisanu saglasnost i broj telefona), a neispravne prijave se neće uzimati u obzir.

Alo media system će čuvati podatke o ličnosti učesnika konkursa do isteka trajanja konkursa i proglašenja pobednika.

Lice ima pravo da od rukovaoca podacima zahteva ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, zbog odustajanja od učešća na konkursu, odnosno, ima prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka i pravo na pritužbu Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Lice koje je dalo pomenuti pristanak slanjem mejla i podataka, u skladu sa članom 15, Zakona o zaštiti podataka o ličnostima, ima pravo na opoziv tog pristanka. Način na koji može lice da opozove prethodno dat pristanak, jeste da opoziv pošalje na mejl društvo@alo.rs.

Komentari (0)

Loading