POSLE ODLASKA PREDSEDNIKA Alo.rs saznaje! Evo kad će biti poznat naslednik Slaviše Kokeze na čelu FSS
Foto: Nenad Vujanović

Fudbalska Srbija nema dilemu, posle odlaska Slaviše Kokeze na čelu Fudbalskog saveza želi Nemanju Vidića, ali da bi do toga došlo, legendarni kapiten reprezentacije i Mančester Junajteda prvo mora da podnese zvaničnu kandidaturu, a zatim i dobije podršku proste većine ne izbornoj Skupštini. 

Posle očekivane ostavke Slaviše Kokeze Fudbalski savez Srbije će biti jedno vreme bez predsednika, ali ne zadugo, jer su se ostavkom čelnika stekli uslovi da se sazove vanredna Skupština FSS. Pretpostavlja se da će ona biti održana već početkom aprila, kad bi FSS trebalo da dobije novog predsednika, ali sigurno i nekoliko novih funkcionera.

PRAVILNIK FSS JASAN

Za Izbornu Skupštinu kandidati za predsednika FSS, kao i ostale statutarne organe u FSS, moraju se predložiti najkasnije 10 dana pre sednice Skupštine. Кandidata za predsednika FSS i ostale statutarne organe, mogu predložiti Izvršnom odboru FSS
izvršni odbori teritorijalnih fudbalskih saveza, udruženja klubova, stručno-strukovnih organizacija (sudije, treneri) ili 5 predloženih kandidata za delegate koji čine strukturu Skupštine FSS.

Foto: R. Ristić

 

Generalni sekretar šalje konačni predlog dnevnog reda i sva odgovarajuća dokumenta delegatima i pozvanim licima najkasnije 8 dana pre Skupštine. Skupština donosi odluke ukoliko je prisutna najmanje apsolutna većina (50% +1) od ukupnog broja delegata, a odluke se donose prostom većinom prisutnih. Ukoliko ovaj kvorum ne bude ostvaren, održaće se druga. Skupština sledećeg dana na istom mestu i u isto vreme i sa istim dnevnim redom. Кvorum za prisustvo ostaje isti.

Na Skupštini, pravo glasa se ostvaruje podizanjem ruke od strane delegata, ukoliko Skupština ne odluči drugačije. Ukoliko Skupština odlučuje o promeni Statuta, Poslovnika o radu Skupštine, statusnim promenama i prestanku FSS, odluka se
donosi većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine. Odluke stupaju na snagu 8 dana nakon objavljivanja u Službenom listu FSS „Fudbal“.
Izbori

Radi koordinacije svih poslova vezanih za sprovođenje izbora u FSS, praćenje regularnosti postupka i davanje neophodnih uputstava, pred početak izbornog procesa obrazuje se Odbor za sprovođenje izbora, čije članove bira Izvršni odbor FSS. Posebnom odlukom Izvršnog odbora imenuju se članovi Odbora za sprovođenje izbora i utvrđuju konkretni zadaci, uključujući i rokove za rešavanje po prigovorima na tok izbornog postupka.

Izbori se vrše po pravilu javnim glasanjem a Skupština može odlučiti da se izbori vrše i tajnim glasanjem. Izbori za Izvršni odbor moraju biti slobodni i vrše se na sledeći način:

 • Skupština prvo bira predsednika FSS;
 • Skupština zatim bira ostale članove Izvršnog odbora, na predlog predsednika FSS.
 • Ostali izbori za statutarne organe FSS se vrše na zajedničkoj listi za svako pojedinačno telo. Da bi bili izabrani u prvom glasanju kandidati moraju imati
  najmanje apsolutnu većinu (50% + 1) od prisutnih delegata.

  Ukoliko niko ne ostvari potrebnu većinu obaviće se drugo glasanje, u kojem će kadidati koje podrži prosta većina (tj. većina glasova) biti izabrani. U slučaju nerešenog rezultata u drugom glasanju obaviće se treće glasanje, u kojem će kandidat koji bude imao prostu većinu biti izabran.

  U slučaju nerešenog rezultata u trećem glasanju, zakazaće se nova sednica Skupštine.

  VANREDNA SKUPŠTINA

  Izvršni odbor ili predsednik mogu sazvati vanrednu Skupštinu u bilo koje vreme ako interesi FSS to zahtevaju (kao što je situacija sad, op. a.).   Izvršni odbor mora sazvati vanrednu Skupštinu ukoliko najmanje 1/3 delegata Skupštine to zatraži u pisanoj formi podnošenjem urednog zahteva.

  Uredan zahtev mora imati obrazložene razloge, a u njemu će se navesti tačke dnevnog reda i uz njega dostaviti odgovarajuća dokumentacija.

  Vanrednu Skupštinu mora sazvati Izvršni odbor ili predsednik u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva. Кada vanrednu Skupštinu saziva Izvršni odbor ili predsednik, oni sastavljaju dnevni red. Кada je traže delegati FSS, dnevni red mora da sadrži tačke koje su oni zatražili.

  Izvršni odbor može dopuniti dnevni red. Dnevni red i sva ostala relevantna dokumenta moraju biti poslati delegatima FSS najmanje 8 dana pre vanredne Skupštine. Dnevni red vanredne Skupštine ne može se menjati tokom sednice.
  Odluke vanredne Skupštine mogu da stupe na snagu narednog dana posle objavljivanja u Službenom listu

  Komentari (0)

  Loading