SA KOJIM NARODIMA SRBI DELE NAJVIŠE GENETSKOG MATERIJALA Nije kako smo mislili, jedan podatak će vas šokirati
Foto: Alo/Alo!/Masanori Jošida

Čuveni mit „mi smo svi crni, to nam je od 500 godina pod Turcima“, zapravo nema veze sa životom. Srpski i Turski geni su veoma različiti, a najviše sličnosti imamo s Makedoncima (93%)

Društvene mreže preplavila je mapa koja prikazuje sliku evropskih zemalja na osnovu haplogrupa. U pitanju su grupe koje dele zajedničkog pretka i mogu da budu jedan od načina na koji može da se posmatra genetski sastav neke populacije.

Kod ljudi, haplogrupe mogu da se baziraju na Y-DNA, koja se prenosi s očeva na sinove, ili na mtDNA, koja se prenosi s majki na potomke oba pola.

Velika Eupedijina mapa zasnovana je na Y-DNA, što znači da prikazuje samo muške zajedničke pretke, i to iz sledećih grupa:

R1b: keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski
R1a: slovenski, kurganski, arijski
E3b: grčki, bliskoistočni, severoafrički
I1: germanski (nordijski)
I2a: južnoslovenski, sardinijski
I2b: germanski (saksonski)
J1: jevrejski, arapski
J2: grko-romanski, anatolijski, mesopotamski
G: kavkaski, gruzijski, jermenski
T: egipatski, bliskoistočni
N: uralo-finski, sibirski
Q: hunski, srednjoazijski

Grupe I1, I2b, I2a1 i I2a2 spadaju u mezolitičke Evropljane, grupe N1c1, G2a, E1b1b i T u neolitičke imigrante, a grupe R1a, R1b, J1 i J2 spadaju u imigrante iz bronzanog doba, piše Index.

Sastav haplogrupa za Srbe tako iznosi (Y-DNA) iznosi I1 8,5% (germanski-nordijski), I2*/I2a 33% (južnoslovenski, sardinijski), I2b 0,5% (germanski-saksonski), R1a 16% (slovenski, kurganski, arijski), R1b 8% (keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski), G 2% (kavkaski, gruzijski, jermenski), J2 8% (grko-romanski, anatolijski, mesopotamski), J*/J1 0,5% (jevrejski, arapski), E1b1b 18% (grčki/balkanski, bliskoistočni, severoafrički), T 1% (egipatski, bliskoistočni), Q 1,5% (hunski, srednjoazijski) i N 2% (uralo-finski, sibirski ).

Za Hrvate, sastav haplogruopa iznosi I1 5,5% (germanski-nordijski), I2*/I2a 37% (južnoslovenski, sardinijski), I2b 1% (germanski-saksonski), R1a 24% (slovenski, kurganski, arijski), R1b 8,5% (keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski), G 2,5% (kavkaski, gruzijski, jermenski), J2 6% (grko-romanski, anatolijski, mesopotamski), J*/J1 1% (jevrejski, arapski), E1b1b 10% (grčki/balkanski, bliskoistočni, severoafrički), T 0,5% (egipatski, bliskoistočni), Q 1% (hunski, srednjoazijski) i N 0,5% (uralo-finski, sibirski ).

Sastav haplogrupa za Slovence donekle je drugačiji od sastava halogrupa Hrvata i Slovenaca, s većom zastupljenošću grupa I2*/I2a i R1b, pa iznosi I1 9% (germanski-nordijski), I2*/I2a 20,5% (južnoslovenski, sardinijski), I2b 1,5% (germanski-saksonski), R1a 38% (slovenski, kurganski, arijski), R1b 18% (keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski), G 1,5% (kavkaski, gruzijski, jermenski), J2 2,5% (grko-romanski, anatolijski, mesopotamski), J*/J1 0% (jevrejski, arapski), E1b1b 5% (grčki/balkanski, bliskoistočni, severoafrički), T 1% (egipatski, bliskoistočni), Q 0% (hunski, srednjoazijski) i N 0% (uralo-finski, sibirski).

Sastav haplogrupa za Bošnjake iznosi I1 4% (germanski-nordijski), I2*/I2a 56% (južnoslovenski, sardinijski), I2b 0% (germanski-saksonski), R1a 16% (slovenski, kurganski, arijski), R1b 3% (keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski), G 2% (kavkaski, gruzijski, jermenski), J2 3,5% (grko-romanski, anatolijski, mezopotamski), J*/J1 0,5% (jevrejski, arapski), E1b1b 10% (grčki/balkanski, bliskoistočni, severoafrički), T 0,5% (egipatski, bliskoistočni), Q 0,5% (hunski, srednjoazijski) i N 0,5% (uralo-finski, sibirski).

Sastav haplogrupa za bosanske Srbe iznosi I1 2,5% (germanski-nordijski), I2*/I2a 31% (južnoslovenski, sardinijski), I2b 2,5% (germanski-saksonski), R1a 13,5% (slovenski, kurganski, arijski), R1b 6% (keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski), G 1% (kavkaski, gruzijski, jermenski), J2 8,5% (grko-romanski, anatolijski, mesopotamski), J*/J1 0% (jevrejski, arapski), E1b1b 22,5% (grčki/balkanski, bliskoistočni, severoafrički), T 2% (egipatski, bliskoistočni), Q 2% (hunski, srednjoazijski) i N 2,5% (uralo-finski, sibirski).

Za bosanske Hrvate, sastav haplogrupa iznosi I1 0% (germanski-nordijski), I2*/I2a 71% (južnoslovenski, sardinijski), I2b 2% (germanski-saksonski), R1a 12% (slovenski, kurganski, arijski), R1b 2% (keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski), G 1% (kavkaski, gruzijski, jermenski), J2 1% (grko-romanski, anatolijski, mesopotamski), J*/J1 0% (jevrejski, arapski), E1b1b 9% (grčki/balkanski, bliskoistočni, severoafrički), T 0% (egipatski, bliskoistočni), Q 0% (hunski, srednjoazijski) i N 0% (uralo-finski, sibirski).

Internet preduzetnik Istok Pavlović malo se detaljnije pozabavio ovom mapom i iz prikaza Evrope na nivou haplogrupa (zasnovanih na Y-DNA) naveo nekoliko veoma interesantnih činjenica.

– Čuveni mit „mi smo svi crni, to nam je od 500 godina pod Turcima“, zapravo nema veze sa životom. Srpski i Turski geni su veoma različiti.

– Naše „crnilo“ potiče zapravo od starosedeoca Balkana (Tračani, Iliri, Dačani…) s kojima su se izmešali Sloveni koji su se doselili.

– Srbi imaju veoma malo „slovenskih“ gena (R-M458, koji se smatraju tipično Slovenskim genima kod nas su zastupljeni max 12%)

– Ono što se najverovatnije desilo jeste da su „crni“ starosedeoci Balkana poprimili jezik došljaka, Slovena koji su njima bili nekakva „elita“. Sloveni su izdominirali kulturološki, a Tračani i Iliri genetski jer su bili brojniji.

– Priroda ne zna za Srbe, Hrvate, Bošnjake, Albance… Svi balkanski narodi su poprilično slični, kao. npr Norvežani i Šveđani. Naše razlike su isključivo kulturološke.

– Zapravo, cela postavka u kojoj mi uopšte poredimo Srbe s Turcima, Rusima, Bugarima… je pogrešna. Priroda ne zna za „nacije“. Kompletna paradigma genetike je u potpunoj suprotnosti sa paradigmom „nacija“. Svi ljudi su kombinacija različitih grupa gena. Svaki pokušaj dokazivanja ko je Srbin, a ko Hrvat ili Bošnjak uz pomoć genetike, zapravo dovodi do zaključka da ni Srbi ni Hrvati ni Bošnjaci ne postoje – iz tačke gledišta prirode.

– Makedonci i Srbi imaju najviše istih gena (96%). Osim toga, nama najsličniji su Grci i Mađari.

Evo i liste nekih naroda po genetskoj sličnosti sa Srbima:

Makedonija 96%

Grčka 66%

Mađarska 65%

Ukrajina 62%

Rumunija 61%

Litvanija 57%

Bugarska 53%

Poljska 52%

Italija 51%

Maroko 48%

Tunis 43%

Turska 42%

Rusija 32%

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (0)

Loading