JOŠ SAMO 6 DANA Požurite, ističe rok za uplatu!
Tanjug

Navodi da se rok odnosi na poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica, saopštila je gradska uprava.

Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Za obaveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije za prvi kvartal 2023. godine jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal utvrđen rešenjem za 2022. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Pratite najnovije VESTI SA FRONTA

Komentari (0)

Loading