PRODUŽEN ROK Povoljni državni krediti moći će da se uzimaju 15 dana duže!
Rina

Ministarstvo poljoprivrede je produžilo rok za prijavu poljoprivrednika za dobijanje kredita za repromaterijal za setvu. Novi rok je pomeren za dve nedelje i sada je to 15. novembar.

Ministar Branislav Nedimović je rekao  da su to krediti koje Ministarstvo daje a koji imaju nisku kamatu i dobar grejs period.

On je istakao da postoji velika tražnja za azotnim đubrivima, kojih nedostaje. Država ima planove kako to da reši sa velikim proizvođačima kao što su Rusija ili Iran, koji je veliki proizvođač uree neophodne za prihranu.

Komentari (0)

Loading