"EMPATIJA, SENZIBILNOST, SAMOKONTROLA..." S*ksualna inteligencija postoji, da li je vi posedujete?

"Visoka emocionalna inteligencija povećava šansu da budemo i s*ksualno inteligentni."

seks
Foto: Shutterstock

S*ksualni život bez s*ksualne inteligencije može da bude savršen, ali samo u domenu tehničke izvedbe i podmirivanja potrebe.

Kažemo inteligencija, mislimo - pamet. I obično automatski isključujemo njenu povezanost sa emocijama, a još manje sa s*ksom. Međutim, manje znamo ili znamo, ali zaboravljamo da je jedna od važnih "podkastova" inteligencije, uz socijalnu i emocionalnu, s*ksualna. I daleko je od banalnog svođenja na strast, uzbudljivost i hedonizam, već je sve to zajedno i još mnogo više. Šta se tačno podrazumeva pod s*ksualnom inteligencijom? Koliko je ona pojam o kojem najmanje mislimo, razgovaramo, osvešćujemo ga, ali je zapravo vrlo važan?

Leonora Pavlica, klinički psiholog i konstruktivistički psihoterapeut pomaže da se ova tema rasvetli.

- Većina ljudi polazi od uverenja da je s*ks nagon, da se odigrava instinktivno, prema nekom unapred datom programu, pa o tome nije potrebno razmišljati - kaže ona. - Slično i još površnije misle o s*ksualnoj inteligenciji - da je ona izmišljen pojam, pokušaj psihologizovanja našeg celokupnog životnog prostora i slično. Međutim, smatram da je on, šta god bio, konstrukcija ili činjenica, veoma praktičan i da može da pomogne ljudima da više uživaju u svojoj s*ksualnosti. On nas podseća da odemo dalje, iza fizičkog, iza prostih telesnih razmena, i zapazimo da se u s*ksualnom činu razmenjujemo i duhovno i emotivno. To je čin bliskosti, uzajamnosti, poverenja, a ne biološke nužde. Veće su šanse da uživamo i doživimo potpunije zadovoljstvo, ako se s*ksom bavimo na s*ksualno inteligentan način.

KOMUNICIRAJTE SA SVOJIM TELOM

Koja je njena najpreciznija definicija i zašto je važno da je budemo svesni?

- Iako nam je svima biološki data mogućnost da s*ksualno opštimo, vidimo da ljudi ovu potrebu ispunjavaju veoma raznoliko. Neki to čine na agresivan način, neki je negiraju i poriču, neki na hedonistički, zatim romantičan, ili pak imaju mazohistički odgovor. Priznaćete, opcija je mnogo. Šta bi od svega toga mogao biti reprezent s*ksualno inteligentnog pristupa s*ksu? Aktivno se baviti svojim s*ksualnim životom (ne samo u tehničkom, već i psihološkom smislu), osluškivati svoje potrebe kao i svoje telo, komunicirati sa njim, odnosno znati šta mu i kada prija, kao i na koji način želi da bude zadovoljeno. Nadalje, biti svestan svoje telesne šeme i realističan u pogledu procene toga koliko si s*ksualno poželjan, umeti na civilizovan način da iskanališeš svoje potrebe, imati kontrolu, samodisciplinu i sposobnost odlaganja zadovoljstva (naravno ne u nedogled), razvijati empatiju, razumevanje i senzitivnost za potrebe drugog, osluškivati šta njemu prija, otvoreno komunicirati o svojim s*ksualnim potrebama, kao i o onome što nam ne prija.

Koliko (ne)grešimo kada mislimo da je ona urođena?

- s*ksualnost, odnosno s*ksualna energija, kao nagon za produženjem vrste, je ono što je urođeno. s*ksualna inteligencija je nešto drugo; ona je pokušaj da se ovaj bazični nagon socijalizuje, da mu se nametnu neki okviri, standardi i očekivanja. Ona se sa godinama razvija, kako kroz iskustvo, tako i kroz aktivni napor da bolje upoznamo sopstvene i s*ksualne navike partnera. Bez socijalizacije s*ksa ovaj čin bi bio krajnje animalan, ne nužno loš, ali neartikulisan i nedovoljno dubok, jer u takvoj razmeni nisu stvoreni uslovi za emocionalno zbližavanje i intimu.

seks
Foto: Shutterstock

Zašto je važno da na njoj radimo tokom života?

- Onaj ko ne radi na razvoju s*ksualne inteligencije može da ima krajnje nerealnu sliku svog tela (potcenjivanje ili precenjivanje telesnih atributa). Iz toga može izgraditi i prilično čudna uverenja o tome šta zaslužuje, šta treba da dobije, kog partnera, na koji način, kako sme i treba prema njemu da se ophodi i slično. Zatim, može večno da ostane u tišini i ne razmeni sa partnerom priznanja o tome šta voli, a šta mu se ne dopada u s*ksualnom činu. Dakle, može maltene da ostane u poziciji žrtve, jer ne sme ili ne zna da komunicira. Takođe, može se zadovoljiti prosečnim iskustvom ne znajući da ono može biti mnogo bolje ukoliko vodimo računa o potrebama partnera i naučimo ga da isto čini zauzvrat. U krajnjoj liniji, s*ks bez s*ksualne inteligencije može da bude savršen, ali samo u domenu tehničke izvedbe i podmirivanja potrebe. U svakom drugom pogledu, to je s*ks bez duše.

EGOIZAM MORA BITI ISKLJUČEN

Koja je očigledna razlika između s*ksualno inteligentnih i neinteligentnih ljudi?

- Ljudi sa visokom s*ksualnom inteligencijom su otvoreni za istraživanje sopstvene s*ksualnosti, znaju šta im je ugodno, a šta ne, umeju da iskomuniciraju i da kontrolišu svoje potrebe. Takođe, vode računa o potrebama partnera i gledaju da se s*ksualna energija razmenjuje na obostrano zadovoljstvo. Nasuprot njima, s*ksualno neinteligentan čovek će uvek biti rob svojih rigidnih strategija osvajanja, gluv prilikom osluškivanja tuđih potreba, bez takta da oseti granicu u kontaktu koju će zato često narušavati svojim navalentnim ponašanjem. Dakle, bez empatije za drugog i bez samorefleksije za vlastite s*ksualne postupke. On deluje egoistično, jer je konstantno tokom s*ksualne interakcije zaokupljen time kako izgleda, kako se njegovom partneru čini njegovo telo i da li sam čin odigrava dovoljno dobro.

seks
Foto: Shutterstock

Da li smo mi kao društvo i dalje zatvoreni za ovu temu?

- O njoj je već mnogo pisano i pričano u medijima, ali reakcije društva nisu blagonaklone. Uglavnom sam pojam nalazi na osudu i prozivan je kvazinaučnim, a pretpostavljam da je to tako, jer implicira svesno, aktivno ulaganje napora da se s*ksualna inteligencija razvija s godinama. Ljudi se na našim prostorima već isuviše troše na drugim mestima i često imaju doživljaj da je čak uloženi trud jalov, pa se čini da im razvijanje s*ksualne inteligencije pride, nije ni na kraj pameti. S*ksualnost se uzima kao oblast za rasterećenje, kao ventil, a ne kao još jedna u nizu na kojoj treba raditi. Otpor je zbog opisanog veliki, a gde je otpor tu je i nemogućnost dubljeg razumevanja ovog pojma, kao i prednosti koje u praksi mogu proisteći. Našem čoveku je lakše da ospori legitimitet samog pojma, jer tako troši manje vremena i energije.

EMOCIONALNA PISMENOST KAO PREDUSLOV

U kakvoj je "sprezi" ona sa emocionalnom inteligencijom?

- Visoka emocionalna inteligencija povećava šansu da budemo i s*ksualno inteligentni. Štaviše, neke veštine prve su direktni preduslovi druge, kao što su, recimo, empatija, senzibilnost, samokontrola, emocionalna stabilnost, introspekcija, komunikabilnost.

seks
seks, Foto: Shutterstock

 

Povezane vesti

Najčitanije - Alo.rs

Najnovije - Alo.rs

Vip - Alo.rs

Galerije

Najbolji video klipovi