Penzioneri Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
Petar Marković
Penzioneri Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Petar Marković

Penzioneri Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Foto: Petar Marković

NAKNADA ZA TELESNO OŠTEĆENjE

Visina novčane naknade za telesno oštećenje određuje se, u zavisnosti od utvrđenog procenta telesnog oštećenja od 30% do 100% (o čemu odlučuje organ veštačenja Fonda), od osnova utvrđenog propisima koji su se primenjivali do 9. aprila 2003. godine i usklađuje se na isti način kao i penzije.