Blažo Marković
Medija centar
Blažo Marković

Medija centar

Blažo Marković, Foto: Medija centar

 

 

- Nedavni incident protestanata i obezbeđenja ispred zgrade Predsedništva Republike, aktuelizovao je stara pitanja organizacija obezbeđenja objekata i ličnosti u Srbiji a posebno u MUP-u.

 Prvo, kolegama pripadnicima obezbeđenja Vojske Srbije, koji su suzdržano reagovali striktno u granicama zakona – svaka čast. Tu su bile i kolege iz Jedinice za obezbeđenje, pošto i oni imaju svoj deo zadataka. Ono što je najveći i nasleđeni problem, jeste šarolikost obezbeđenja najviših državnika i objekata, o čemu smo već više puta upozoravali, Tim pre što je ne tako davno, Jedinica za obezbeđenje dobila status posebne jedinice, ali se njeni poslovi i zadaci nisu bitno promenili.

 A trebalo bi. Jer u sadašnjoj posebnoj jedinici za obezbeđenje su najstručnije kolege koje su u policiji zadužene za te poslove, ali se obezbeđivanjem bave i pripadnici BIA-e, i Brigada policije i policijske jedinice opšte namene pa i Vojska Srbije, kao što je to bio slučaj kod zgrade Predsedništva.

 Predsednik Srbije kao vrhovni komadant bira ko će da bude njegovo lično obezbeđenje i obezbeđenje njegove porodice dok sve ostalo - dakle zgradu Predsedništva njeno unutrašnje i spoljno obezbeđenje - to je uvek radila policija, odnosno Jedinica za obezbeđenje lica i objetata. Uzgred, mada nije ni malo nevažno, vojni sindikat koji se oglašavao po raznoraznim političkim pitanjima, nije našao za shodno da podrži svoje kolege i oglasi se kada su bili neposredno ugroženi.

 Sindikat policije i policijskih starešina insistira već dugo da svako radi svoj posao, jer za oblast bezbednosti je najgore kada se nadležnosti prepliću, ili, još gore, kada se preuzimaju tuđe nadležnosti, tada po iobićaju ispadne ona narodna "mnogo babica kilava deca".

 Samo da podsetimo, ovaj sindikat se oglašavao i kada je osnivana komunalna policija i kada je SPIPS bio striktno za princip da u Srbiji može da samo jedna institucija nosi naziv „policija“. I kao što vidimo, zakonodavac je stao na isto stanovište, tako da su komunalci sada milicajci (nebitno je da li je i naša sugestija tome doprinela).

Slično razgraničenje mora i sada da se uradi i da posao obezbeđenja objekata i ličnosti rade visokoobučeni profesionalci Jedinice za obezbeđenje. To bi bio još jedan, ma kako naizgled mali, doprinos reformama u policiji koje su već u punom zamahu. Jedino razočarava pasivnost ostalih (brojnih) sindikata u policiji, koji tim reformama ne daju svoj doprinos, već su fokusirani isključivo na povećanje broja svog članstva (i prihoda kroz članarinu), kao i ostvarivanja svojih ličnih ciljeva.Takav put pasivnog posmatranja događaja i reformi nije i put SPIPS-a od njegovog osnivanja. Jer mi smo svesni da nema značajnog boljitka zaposlenih u MUP-u bez korenitih promena u društvu kao i u samom ministarstvu unutrašnjih poslova - rekao je predsednik Sindikata Blažo Marković.