pretnje od šumskih požara
Foto: Alo/Foto: Alo/ilustracija

Radi se, zapravo, o vrednosti indeksa opasnosti od pojave šumskog požara, i on je klasifikovan u 5 kategorija - dve su zelene, jedna je žuta, četvrta je oker a peta crvena.

Zelene prognoziraju veoma nizak i nizak indeks, žuta umeren, oker je visoka opasnost od pojave šumskih požara, a crveni ekstremna.

RHMZ

RHMZ

 

 

Danas je za najveći deo Srbije prognoziran crveni, ekstremni indeks. On pokazuje da ekstremna opasnost od šumskih požara postoji u 6 krajeva Srbije - u Zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Istočnoj Srbiji, Jugoistočnoj Srbiji, Jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiju.

To znači da požar može da bukne, da se širi vrlo brzo, a da je njegova kontrola izvanredno teška.

U Beogradu, Bačkoj i Pomoravlju ovaj indeks je visok, a u Banatu i Sremu je umeren. Po ovoj karti nema regiona gde je indeks opasnosti od požara veoma nizak i nizak.

RHMZ u cilju doprinosa organizovanoj zaštiti od požara u Srbiji od proleća 2008. godine izračunava procenu opasnosti od pojave šumskih požara na teritoriji naše zemlje.

- Za procenu opasnosti pojave šumskih požara koristi se kanadski metod određivanja indeksa opasnosti od pojave šumskih požara (Fire Weather Index, FWI). Ovaj metod zasniva se na proceni zapaljivosti šumskog goriva u zavisnosti od prošlih i trenutnih vremenskih uslova - navodi se u objašnjenju RHMZ u vezi sa primenom meteorologije u zaštiti šuma od požara.

RHMZ

RHMZ

 

 

Meteorološki elementi koji utiču na opasnost su:

temperatura vazduha
relativna vlažnost vazduha
brzina vetra
količina padavinau prehodnih 24 sata

FWI predstavlja orijentacionu mogućnost opasnosti pojave šumskog požara. Većoj vrednosti Indeksa odgovara manji sadržaj vlage u šumskom gorivu, a time i veća mogućnost nastanka šumskog požara.

Vrednosti indeksa opasnosti od pojave požara

Zelena - veoma niska

Nema povoljnih uslova za pojavu požara, mogućnost zapaljenja je neznatna. Ukoliko i dođe do požara on se vrlo polagano širi ili se ugasi. Vrlo malo je gorivog materijala zahvaćeno vatrom i to uglavnom gornji sloj prostirke.

Zelena - niska

Zapaljenje može nastati kod trajnijeg izvora vatre, kao što su vatre prilikom kampovanja. Širenje požara u šumi je sporo, a na slobodnom prostoru osrednje. Tako, sa manje površine (niske) vatre sa slabim plamenom, uglavnom izgori samo listinac. Kontrola nad vatrom se lako i brzo postiže te je potrebno manje napora za gašenje požara.

Žuta - umerena

Kontrola vatre nije teška ako je akcija brza. Šibica može prouzrokovati požar. Širenje požara je osrednje unutar šume ali je brzo na otvorenom prostoru. Vatra gori na površini osrednjim plamenom.

Oker - visoka

Šibica sigurno prouzrokuje požar i vatra se širi brzo. Požar može biti vrlo vruć prenešen u krošnju drveća. Izgori mnogo organske mase. Kontrola požara je vrlo teška.

Crvena - ekstremna

Požar može buknuti od iskre, varnice. Širenje požara je vrlo brzo. Požar je vrlo brz i dolazi do požara u krošnjama drveća na širem području. Dolazi do sagorevanja organskog goriva u dubljim slojevima i normalno vlažnim lokacijama.

Kontrola požara je izvanredno teška. Za kontrolu požara moraju se uložiti izvanredni napori i sva raspoloživa sredstva.

Apel MUP-a zbog požara

Juče je i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo apel građanima zbog visokih temperatura, i podsetilo na kazne koje slede usled izazivanja požara.

Podsetili su da je Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnjih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume.

BONUS VIDEO

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading