DA LI MOŽE DA SE KUPI RADNI STAŽ? Evo koliko vam je godina potrebno za odlazak u penziju
Alo

Primer toga je T. M. iz Kragujevca, rođena 1960. godine, koja ove godine stiče uslov za penziju, ali ima samo nešto manje od četrnaest godina staža i trenutno nije zaposlena. Ona se pita da li postoji mogućnost da dokupi nedostajući staž kako bi ostvarila pravo na penziju.

Pitanje takođe interesuje advokata iz Subotice, I. M., koji već duže vodi sudski spor sa Penzijskim fondom. Spor traje uprkos presudi Vrhovnog kasacionog suda, koji je potvrdio da nije bilo obavezno uplaćivati doprinose nakon 45 godina staža, što je Penzijski fond osporio podnošenjem žalbe.

On smatra da ako se već naglašava solidarnost penzijskog sistema, onda bi ta solidarnost trebalo da obuhvati i one sa preplaćenim stažom, kao i one kojima nedostaje vrlo malo da ostvare pravo na penziju. Međutim, prema trenutnom zakonu o penzijama, nije dozvoljeno jednokratno dokupiti staž do potrebnog minimuma za ostvarivanje prava na penziju.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućava građanima da samostalno uplaćuju doprinose, čime stiču radni staž koji se uzima u obzir za određivanje prava na penziju i visine penzije. Doprinosi se plaćaju mesečno prema jednoj od ponuđenih osnovica, u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Takođe, zaposlenima koji nastave sa radom posle 65. godine života, poslodavac je dužan da nastavi sa uplatom doprinosa, koji se računaju u ukupan staž osiguranja. Sistem penzijskog osiguranja, zasnovan na principima obaveznosti, solidarnosti, i uzajamnosti, ne dozvoljava povraćaj doprinosa ni u slučajevima kada osoba ima manje od 15 godina staža potrebnih za starosnu penziju, niti kada osoba nastavi sa uplatama nakon dostizanja 45 godina staža.

U slučaju nastavka rada posle 65. godine života, obavezno je plaćanje doprinosa sve do dostizanja 45 godina staža, koje se uzimaju u obzir za obračun penzije, prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

BONUS VIDEO

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading