Italija
Foto: Shutterstock/Foto: shutterstock.com

Navode da se kontrole sprovode počevši od ulaza sirovine koja služi kao polazna osnova za izradu kontrolisane hrane, procesa proizvodnje, higijene, uslova skladištenja do distribucije gotovog proizvoda.

Službene kontrole objekata pod nadzorom, planiraju se i sprovode u cilju utvrđivanja poštovanja opštih i posebnih uslova higijene hrane u skladu sa važećim zakonskim odredbama koje se odnose na provere mikrobioloških kriterijuma na osnovu analiza u primeni principa samokontrole i HACCP-a, poštovanja načela dobre higijenske i dobre distributivne prakse svih subjekata u poslovanju sa hranom.

U svim objektima u maloprodaji (samousluge, prodavnice delikatesa, ugostiteljski objekti ,ribarnice, pijace) veterinarskom inspektoru se daju na uvid dokumenta kojima se dokazuje poreklo i sledljivost za svu količinu zatečene hrane životinjskog porekla namenjene prodaji. Ukoliko se ne može dokazati sledljivost i poreklo, veterinarski inspektor nalaže neškodljivo uništavanje iste kao nebezbedne za konzumiranje odnosno ishranu ljudi.

Oni apeluju na potrošače da, i pored stalnih kontrola i nadzora koje sprovodi veterinarska inspekcija, obrate pažnju i da kupuju hranu isključivo u registrovanim ili odobrenim objektima za proizvodnju i prodaju hrane - samoposlugama, hipermarketima, specijalizovanim maloprodajnim objektima (mesare, ribarnice), ili od lokalnih proizvođača koji su registrovani za proizvodnju po tradicionalnim metodama.

Potrošačima se savetuje da kada kupuju na pijacama, to čine kod registrovanih proizvođača, gde je jasno istaknut registarski broj gazdinstva i datum proizvodnje, kao i da obrate pažnju na higijenu lica koja manipulišu hranom, higijenu posuda i alata koji se koriste pri rukovanju hranom i da obrate pažnju na postojanje deklaracije proizvoda koja treba da sadrži najmanje naziv proizvođača, kontrolni broj objekta, datum klanja,proizvodnje, odnosno zamrzavanja, rok upotrebe i temperaturu čuvanja hrane.

Takođe se potrošačima savetuje da poštuju uputstva proizvođača o načinu pripreme hrane i načinu konzumacije, naročito na rok trajanja proizvoda pre i posle otvaranja ili manipulacije, kao i na izgled, boju, miris, eventualna oštećenja, buđ ili neprijatne mirise, da ne kupuju unapred samleveno meso, već da zahtevaju da se meso samelje u prisustvu potrošača, sem ako nije originalno upakovano i deklarisano. Apeluje se da kupci čuvaju fiskalne račune, a da se u slučaju uočene nepravilnosti obrate nadležnoj inspekciji, saopštilo je ministarstvo.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading