Presuda za tekst  "Razotkrivanje je počelo! Aca Lukas dokazao da je Konstrakta imala vezu u žiriju izbora za pesmu Evrovizije"
Alo!

PRESUDU:

Dozvoljava se preinačenje tužbe tužilje Olivere Kovačević iz Beograda, učinjeno podneskom od 05.04.2023. godine. 

Usvaja se tužbeni zahtev tužilje Olivere Kovačević iz Beograda, pa se tuženi Alo media system i Dejan Novaović obavezuju da tužilji Oliveri Kovačević na ime naknade nematerijalne štete za pretpljene duševne duševne bolove zbog povrede časti i ugleda solidarno isplate iznos od 80.000, 00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 15.06.2023.  godine kao dana presuđenja, do isplate, sve u roku od 8 dana od prijema presude, dok se u preostalom delu tužbeni zahtev kojim je tužilja Olivera Kovačević tražila da se tuženi Alo media system i Dejan Novvaković obavežu da tužilji Oliveri Kovačević preko dosuđenog iznosa od 80.000 dinara, a do traženog iznosa od 100.000,00 dinara, isplate iznos od 20.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom na navedeni iznos počev od dana presuđenja do isplate, odbija kao neosnovan. 

Obavezuje se tuženi Nenad Apostolović da sa portala www.alo.rs trajno ukloni objavljeni tekst sa naslovom: "Razotkrivanje je počelo! Aca Lukas dokazao da je Konstrakta imala vezu u žiriju izbora za pesmu Evrovizije" od 17.03.2022. i to u delu koji glasi: "Svakoga dana pojavljuju se novi dokazi koji pokazuju kako je RTS na čelu sa direktorom Draganom Bujoševićem i urednicom zabavnog programa Oliverom Kovačević namestio pobedu Konstrakti" u roku od 8 dana od prijema presude. 

Obavezuje se tuženi Nenad Apostolović iz Beograda kao odgovorni urednik elektronskog izdanja Alo da o svom trošku bez komentara i bez odlaganja objavi uvod i izreku ove presude, najkasnije u roku od 8 dana od pravosnažnosti presude. 

Obavezuju se tuženi Alo media system d.o.o, Dejan Novković i Nenad Apostolović da tužilji Oliveri Kovačević solidarno isplate troškove od 92.800,00 dinara, sve u roku od 8 dana od dobijanja presude. 

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading