SPASAO GA CAR KONSTANTIN! Obeležavamo velikog sveca, izgovorite ovu besedu za spas duše
Foto: Printscreen/Printscreen

Sveštenomučenik Teodot je bio episkop kirinijski na Kipru.

Zbog svoje mudrosti i dobrodetelji izabran je za episkopa i upravljao Crkvom s ljubavlju i revnošću. Ali kada nasta gonjenje na hrišćane u vreme cara Likinija, Teodot je izveden na sud i stavljen na muke.

Kada ga mučitelj Savin savetovaše da se odrekne Hrista i pokloni idolima neznabožačkim, odvrati mu Teodot: „Kad bi ti znao dobrotu Boga mojega, na koga se ja nadam, da će me zbog ovih kratkovremenih muka udostojiti večnoga života i ti bi poželeo da za njega postradaš ovako kao ja“.

Udarali su mu klince u telo, a on se molio Bogu s blagodarnošću; pa misleći da mu je kraj blizu, savetovaše i poučavaše hrišćane koji behu oko njega. Ipak u to vreme objavi car Konstantin slobodu hrišćanima i naredi da se puste svi koji su pod sudom radi Hrista. Tada je i ovaj svetitelj bio oslobođen, povrati se onako izmučen na svoj položaj u Kiriniju, i požive još dve godine. Skončao je 302. godine.

Srpska pravoslavna crkva slavi ga 2. marta po crkvenom, a 15. marta po gregorijanskom kalendaru.

Beseda: o Ocu i Sinu

Ko vidi mene vidi onoga koji me posla (Jov. 12, 45)

Ko vidi svetlost, vidi i sunce s druge strane: zar može neko videti sunce ne videći svetlosti? Da nam sunce ne šalje svoju svetlost, niko od nas ne bi znao za sunce. Sve naše znanje o suncu mi smo dobili pomoću svetlosti koja je od sunca. Nikad niko nije video sunce pomoću neke drute svetlosti a ne one koja je od sunca.

Tako je i sa našim poznanjem Oca pomoću Sina. Ko ne zna za Sina, ne može znati za Oca. Ko pozna Sina, pozna i Oca. Ko vidi Sina, vidi i Oca. Bog se ne može poznati bez svetlosti Svoje, koja dođe među ljude. Svetlost Očeva jeste Sin. Ja sam videlo, rekao je Hristos. I videlo se svijetli u tami. Fizički svet bio bi sav tama da nije svetlosti od sunca. A duhovni i moralni svet, i sav život ljudski, bio bi tama, da nije svetlosti koja je od Oca. A ta svetlost jeste Hristos Gospod.

Vaistinu, braćo, nema prave svetlosti koja osvetljava biće Božje kao što je Hristos Gospod. Ko Njega vidi. vidi Boga. Ko Njega ne vidi, taj je u tami.
Gospode Sine Božji, pomozi uvek duhu našem da Tebe vidi, i kroz Tebe Oca Tvog nebssnog i Duha Svetoga utešitelja. Trojicu jednobitnu i nerazdelnu, kojoj neka je slava i hvala vavek. Amin.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading