SLAVIMO SVETU VELIKOMUČENICU ZLATU MEGLENSKU Pomolite se za zdravlje vaših najmilijih
Foto: Youtube/Printscreen

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik posvećen svetoj velikomučenici Zlati Meglenskoj.

Sveta velikomučenica Zlata Meglenska je rođena u selu Slatini u Meglenskoj oblasti, od siromašnih seoskih roditelja, koji imahu još tri kćeri.

Sveta Zlata beše krotka i pobožna devojka, mudra mudrošću Hristovom i zlatna ne samo po imenu nego i po srcu bogobojažljivom. Kada Zlata jednom izađe na vodu, uhvatiše je neki besramnici Turci i odvukoše u svoju kuću. Kada joj jedan od njih nuđaše da se poturči i da mu bude žena, neustrašivo odgovori Zlata:

- Ja u Hrista verujem, i njega jedinoga znam kao ženika svoga; njega se neću odreći nikada, makar me vi i na hiljade muka metnuli i na komade sekli.

Tada joj dođoše roditelji njeni sa sestrama. I rekoše joj roditelji: „Kćeri naša, smiluj se sebi i nama, roditeljima svojim i sestrama, odreci se Hrista prividno, da budeš srećna i ti i mi, a Hristos je milostiv, oprostiće ti greh, učinjen u nuždi života“.

Srbi koji sa zvanicama proslavljaju krsnu slavu moraće da izdvoje brdo para - Alo.rs

I plakahu gorko roditelji bedni i sestre i rođaci. No viteška duša svete Zlate ne dade se pobediti đavolskim zamkama. Ona odgovori roditeljima svojim: „Kad me vi savetujete da se odreknem Hrista, istinitog Boga, niste više roditelji moji, ni sestre moje; imam oca Gospoda Isusa Hrista, i majku Bogorodicu, i braću i sestre – svetitelje i svetiteljke“.

Tada je Turci baciše u tamnicu, gde ležaše tri meseca i izvođahu je svaki dan i šibahu dok krv njena ne zatopi zemlju. Najzad je obesiše strmoglav i podložiše vatru, da bi se od dima ugušila. No Gospod beše sa Zlatom i davaše joj silu u stradanju. Na posletku je obesiše o drvo i isekoše svu na male komade.

I tako ova mužestvena devica predade duh svoj Bogu i preseli se u rajska naselja 1796. godine. Komade njenih moštiju razneše hrišćani po svojim domovima radi blagoslova.

Pratite najnovije VESTI SA FRONTA

Komentari (0)

Loading