OPREZNO SA LEKOVIMA Svetski dan bezbednosti pacijenata
Foto: Shutterstock

Širom sveta, 17. septembra se obeležava Svetski dan bezbednosti pacijenata, a ove godine, u fokusu je bezbedna primena lekova. Ova globalna kampanja, pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije poziva sve zainteresovane strane da preduzmu mere u ključnim oblastima koje su povezane sa potencijalno značajnom štetom za pacijente usled nebezbedne primene lekova.

Svaka osoba će u nekom trenutku svog života uzimati lekove za prevenciju ili lečenje bolesti. Međutim, oni ponekad, ako se pogrešno čuvaju, propisuju, izdaju, primenjuju, mogu izazvati ozbiljnu štetu.

Ukoliko ste pacijent, proverite da li koristite odgovarajući lek na adekvatan način. Ukoliko niste sigurni, obratite se zdravstvenom radniku za savet. Uz svaki lek u Republici Srbiji priloženo je Uputstvo koje sadrži važne informacije koje treba pročitati pre primene leka. Ukoliko ste zdravstveni radnik, pitajte pacijenta da li je shvatio kako se lek pravilno koristi.

Praćenje bezbednosti lekova jedan je od najvažnijih poslova Agencije za lekove i medicinska sredstva. Kao regulatorno telo, ALIMS preko svog Nacionalnog centra kontinuirano održava i unapređuje nacionalni sistem farmakovigilance u Srbiji, i to u saradnji sa svim učesnicima, uključujući zdravstvene radnike i ustanove, pacijente, proizvođače lekova i nosioce dozvola za lek i distributere, a sve sa ciljem zaštite javnog zdravlja i unapređenja bezbednosti pacijenta.

Bezbednost primene lekova je podjednako važna kao i njihova efikasnost. Sumnju na neželjene reakcije možete prijaviti Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije i nosiocima dozvole za lek koristeći podatke iz Uputstva za lek.

Najnovije vesti i najvažnije informacije potražite i na našem Telegramu!

Komentari (0)

Loading