VOZAČI, PAŽNJA Svi koji prevoze decu moraju da ispune ove uslove
Alo/Privatna arhiva

Kako navode, organizator je dužan da najkasnije 48 časova pre otpočinjanja prevoza obaveštava nadležni organ unutrašnjih poslova o prevozniku, mestu i vremenu polaska, broju angažovanih autobusa, broju angažovanih vozača autobusa i broju prijavljene dece i drugih lica koja učestvuju u izvođenju putovanja.

Uslovi koje mora da ispunjava vozač koji obavlja organizovani prevoz dece propisni su Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece, a podrazumevaju da vozač mora imati najmanje 27 godina, da je psihofizički sposoban da bezbedno upravlja vozilom, da ima lekarsko uverenje o sposobnosti koje nije starije od godinu dana, da je pre započinjanja radnog dana u kojem se obavlja prevoz koristio dnevni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 11 časova, kao i da poseduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije i kvalifikacionu karticu vozača za obavljanje poslova profesionalnog vozača.

Organizovani prevoz dece obavlja se autobusom koji poseduje potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila ne stariju od 30 dana i koji ima ispravne sigurnosne pojaseve za sva deklarisana sedišta.

Agencija podseća da prilikom obavljanja organizovanog prevoza dece prevoz se ne sme započeti ukoliko sva deca nisu propisno vezana sigurnosnim pojasem.

Takođe, podsećaju da grupa od tridesetoro dece mora imati najmanje jednog grupnog pratioca u saobraćaju, dok je za grupu veću od tridesetoro dece potrebno da bude prisutno najmanje dva grupna pratioca.

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima brzina autobusa kojim se organizovano prevoze deca ograničena je na 70 km/h, a na auto-putu na 90 km/h.

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja u Srbiji u poslednje tri godine kao putnici u autobusu stradalo je osamdesetpetoro dece.

Najnovije vesti i najvažnije informacije potražite i na našem Telegramu!

Komentari (0)

Loading