Novi kontejneri u opštini Novi Beograd
JKP Gradska čistoća

Tokom današnjeg dana sa terena će biti povučeno 360 dotrajalih kontejnera sa ulica beogradske opštine Novi Beograd. Stari kontejneri zapremine 1.1 kubik će biti zamenjeni potpuno novim i funkcionalnim kontejnerima istog tipa i zapremine, koji će doprineti poboljšanju komunalne usluge odlaganja otpada i pozitivno uticati na izgled ulica glavnog grada Srbije.

Novi kontejneri se otvaraju pomoću nožne papučice čime se izbegava kontakt sa poklopcem kontejnera, što znači da kontejneri nakon upotrebe ostaju zatvoreni, čime je onemogućeno rasipanje otpada.

Zamena starih, dotrajalih i oštećenih sudova za odlaganje komunalnog otpada u Beogradu se obavlja redovno, prateći potrebu i situaciju na terenu Ovi sudovi su gradski inventar i predstavljaju jednu od ključnih karika u održavanju higijene grada, JKP „Gradska čistoća“ apeluje na sve građane da ulože dodatni trud kako bi kontejneri ostali očuvani i u funkciji. Dovoljno je da u ove kontejnere ne odlažu šut i drugi građevinski otpad, kabasti otpad, nedovoljno ugašeni pepeo i žar što su najčešći uzroci oštećenja i izazivanja vatre koja dovodi do njihovog trajnog uništenja.

Komentari (0)

Loading