GREJTE SE NA SUNCE, STEPENICE UMESTO LIFTA Ovo su preporuke građanima za uštedu energije u Crnoj Gori
Alo

Predlaže se domaćinstvima i da koriste mašinu za pranje sudova i veša tek kada je puna, jer je "energetski mnogo efikasnije", te da veš treba da se suši na vazduhu, dok za obe treba koristiti program na nižim temperaturama pranja jer se tako može uštedeti značajna količina energije.

Domaćinstvima se predlaže i da treba kuvati u poklopljenoj posudi jer se tako štedi do 20 odsto energije.

Državnim preduzećima se, pored ostalog, predlaže "da stimulišu štednju električne energije kroz razmatranje odobravanja dodatnog popusta na računu za aktivnu električnu energiju kupcima koji smanje mesečnu potrošnju u odnosu na isti mesec prethodne godine"...

Predlog preporuka za smanjenje potrošnje električne energije

I Predlog preporuka za smanjenje potrošnje električne energije za jedinice lokalne samouprave u delu javnog osvetljenja

 • lokalne samouprave da pristupe smanjenju javne rasvete postavljene na ulicama, trgovima, parkovima, sportskim igralištima i drugim objektima na minimalni bezbednosno opravdan nivo;
 • svuda gdje je moguće da se ograniči ili smanji rad rasvete bilborda i svetlećih reklama;
 • svuda gde je moguće da se ograniči rad reflektora na sportskim i drugim manifestacijama sa tendencijom organizovanja sportskih priredbi tokom dana;
 • hitno da pristupe prelasku na LED rasvetu.

II Predlog preporuka za organe državne uprave, lokalne samouprave, državnim preduzećima u vlasništvu države ili lokalne samouprave, javnim ustanovama i privredi

 • da se obezbedi isključenje osvetljenja nakon radnog vremena u prostorijama u kojima niko ne boravi;
 • da obezbede da objekti/prostorije koji se zagrevaju/dogrevaju u prostorijama imaju temperaturu najviše do 20 stepeni Celzijusa sa izuzetkom bolnica, ustanova socijalne zaštite, vrtića i škola;
 • da se obezbedi zamena starih živinih svetiljki novim LED svetiljkama u javnom osvetljenju u zgradama koje koristi javni sektor;
 • da se ne koristi osvetljenie u unutrašnjim prostorijama i kancelarijama u javnim zgradama u periodu kada ima dovolino dnevne svetlosti, ne postavljaju tamne zavese i predmete koji zaklanjaju prirodnu svetlost sa prozora, danju ne spuštaju roletne, da radne stolove postave tako da mogu da koriste prirodnu svetlost, da isključuju osvetljenje kada u prostoriji niko ne boravi;
 • da se koriste stepenice umesto lifta;
 • da se štampaju samo potrebna dokumenta u neophodnom broju kopija i da se po završetku rada isključe svi računari, štampači i drugi uređaji.

III Predlog preporuka za državna preduzeća

 • operateri distributivnog i prenosnog sistema da sačine poseban plan ušteda sopstvene potrošnje električne energije;
 • da naprave planove za smanjenje gubitaka distributivne i prenosne mreže;
 • da stimulišu štednju električne energije kroz razmatranje odobravanja dodatnog popusta na računu za aktivnu električnu energiju kupcima koji smanje mesečnu potrošnju u odnosu na isti mesec prethodne godine.

IV Predlog preporuka za javni servis RTCG i drugim medijima koji poseduju nacionalnu frekvenciju

da emituju promotivne spotove iz oblasti energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije;
da u terminima povećane gledanosti medijskih programa obezbijedi učešće stručnjaka koii će korisnim savjetima i informacijama uticati na podizanje svijesti građana o potrebi energetske tranzicije;
da promovišu aktivnosti na sticanju statusa kupca-proizvođača kao ekonomske mere štednje krajnjih kupaca, ali i mjere za povećanje energetske nezavisnosti.

V Predlog preporuka za preduzimanje mera u domaćinstvima u cilju smanjenja potrošnje električne i toplotne energije

Ušteda na toploj vodi

 • koristeći bojler za pripremu tople vode samo kada je to potrebno, podesite termostat bojlera na temperaturu grejanja do 60 stepeni Celzijusa.

Uštede na uređajima za hlađenje i grejanje

 • podešavanje frižidera na 4 stepena Celzijusa, a zamrzivača – 18 stepeni Celzijusa kako bi se obezbedila optimalna potrošnja;
 • razumno korišćenje uređaja za grejanje u domaćinstvu;
 • danju što više koristite sunce za osvetljenje, kao i za zagrevanje prostora u grejnoj sezoni, a tokom noći spustite roletne i navucite zavese;
 • ne prekrivajte grejne elemente i uređaje nameštajem ili odećom, jer na taj način emituju manje toplote.

Ušteda na veš mašinama i mašinama za pranje sudova

 • koristite mašinu za pranje sudova i veš samo kada je puna, jer je mnogo energetski efikasnija;
 • izbegavajte sušenje veša u sušarama, radije sušite veš na vazduhu;
 • trebalo bi da koristite program na nižim temperaturama pranja, jer na taj način možete značajno uštedeti energiju.

Ušteda energije prilikom pripreme hrane

 • treba kuvati u poklopljenoj posudi jer se na taj način štedi do 20 odsto energije, treba koristiti i posude koje su proporcionalne veličini grejne površine kako bi se izbegao gubitak 20 odsto energije;
 • kada voda proključa, snagu grejanja posude treba smanjiti na najnižu moguću temperaturu na kojoj će voda nastaviti da ključa;
 • najekonomičnije kuvanje se vrši u ekspres loncu, što smanjuje vreme kuvanja i utrošenu električnu energiju za dva do tri puta;
 • isključivanje rerne 10 minuta pre kraja kuvanja može da uštedi do 20 odsto energije;
 • pri korišćenju rerne poželjno je što manje otvarati, jer se pri svakom otvaranju vrata rerne gubi 20 odsto toplote.

Ušteda energije u osvetljenju i drugim električnim uređajima

 • isključite svetla u prostorijama koje nisu zauzete;
 • velike uštede se mogu postići zamenom običnih sijalica sa žarnom niti LED metal-halogenim sijalicama. Ove sijalice troše do 10 puta manje energije od običnih;
 • isključite računar nakon završetka rada na njemu;
 • isključite punjače baterija iz utičnica;
 • redovno menjajte filtere na uređajima za grejanje;
 • isključiti dekorativnu rasvetu u stambenim zgradama i porodičnim kućama.

Grejanje prostora - preporučene temperature za prostorije

 • u slučaju dužeg sedenja i boravka ova temperatura treba da bude od 20 do 21 stepen Celzijusa;
 • za prostor u kome spavamo 18 stepeni Celzijusa;
 • za prostorije u kojima niko ne boravi tokom dana zbog odlaska na posao ili školu 16 stepeni Celzijusa, a u slučaju dužeg odsustva 10 stepeni Celzijusa.

Kupovina uređaja

Kada kupujete električne uređaje za domaćinstvo, obratite pažnju na energetske oznake.

Energetske oznake nam govore o energetskoj efikasnosti i potrošnji energije. Trebalo bi da kupite uređaje najviše klase energetske efikasnosti. Na svakoj nalepnici možete videti oznaku energetske efikasnosti uređaja u odnosu na maksimalnu energetsku efikasnost koju ovaj tip uređaja može da potroši.

Analiza

Dokument potpisuju ministar za kapitalne investicije u tehničkom mandatu i predsjednik Savjeta za analizu i praćenje sigurnosti energetike i snabdijevanja energijom Ervin Ibrahimović.

– Imajući u vidu najavljenu krizu u vezi sa snabdevanjem energentima i energentima na svetskom nivou, kao i činjenicu da cene energenata na svetskom tržištu dostižu rekordan nivo, postoji opravdan razlog za zabrinutost da posledice ove krize osetiće se u Crnoj Gori. U cilju utvrđivanja stvarnog stanja proizvodnje i distribucije električne energije, kao i potrebe za međuresornim usaglašavanjem mjera za unapređenje i obezbjeđivanje stabilnosti snabdijevanja energijom i energentima u Crnoj Gori, stvorila se potreba za edukacijom Savjeta. Rad Saveta je ograničen na dve godine – navodi se u dokumentu, uz podsećanje da je ovo telo formirano 22. jula.

Najnovije vesti i najvažnije informacije potražite i na našem Telegramu!

Komentari (0)

Loading