KO IMA PRVENSTVO PROLAZA Mnogi koji imaju vozačku pali su na ovoj raskrsnici
Foto: Printscreen

Na raskrsnici, gde se ukrštaju ulica sa i ulica bez prednosti prolaska, saobraćaj je regulisan saobraćajnom signalizacijom. Ulicom sa prvenstvom prolaza kreću se dva automobila, od kojih „gornji“ smeđi automobil skreće levo, a „donji“ plavi nastavlja pravo.

Foto: Printscreen

 

Ulicom bez prava prvenstva prolaza kreću se tramvaj koji produžava pravo, policijisko vozilo pod rotacijom koje skreće levo i, iz suprotnog pravca, crveni automobil koji skreće levo.

Kojim redosledom će se odvijati saobraćaj na raskrsnici:

1. Plavi – braon – policija – crveni – tramvaj,

2. Braon– policija – plavi – tramvaj – crveni,

3. Policija – plavi – braon– tramvaj – crveni,

4. Tramvaj – policija – plavi – crveni – braon


Odgovor: Broj 3 je tačan odgovor! Kroz raskrsnicu prvi prolazi rotirajući policijski automobil, kao vozilo koje u ovoj situaciji ima apsolutno pravo prvenstva.

Posle njega sa prednosti prolaza prolaze vozila koja se kreću ulicom: prvo prođe plavi automobil koji održava pravac kretanja, a zatim mrki automobil koji skreće levo.

Sledeći tramvaj prolazi kroz raskrsnicu, pošto i on održava smer kretanja, kao i činjenicu da je šinsko vozilo. Poslednji crveni automobil koji je prošao kroz raskrsnicu

Komentari (0)

Loading