Istraživanja otkrila: Zašto psi vole ljude?
Foto: Shutterstock

Naučnici su testirali 624 domaća psa putem dva testa. U prvom testu, životinje su morale da pogode ispod koje posude je sakrivena hrana, dok su ih eksperimentatori vodili neverbalnim znacima: buljenje, pokazivanje, tapkanje.

Ovo je bio način da se testira koliko psi razumeju ljudske gestove. 

Tokom drugog testa, četvoronošci su morali sami da otvore kutiju da bi uzeli poslasticu. Tokom tog vremena, naučnici su merili koliko često i koliko dugo pas gleda u eksperimentatore, čekajući da mu on da nagradu. Tako su testirali društvenu privrženost životinje ljudima.

Glavni autor studije, Miho Nagasava, i njegove kolege podelili su pse u dve grupe: "stare rase", genetski bliske vukovima, kao što su haskiji, i "opšte rase", koje su uključivale sve ostale.

Ispostavilo se da su "stari psi" ređe gledali u eksperimentatore kada su obavljali samostalan zadatak. Autori rada ukazuju da je to zbog njihove slabije privrženosti ljudima. Prilikom izvođenja prvog testa nisu nađene značajne razlike između rasa.

Nakon toga, istraživači su proverili kako se dve grupe razlikuju u genima koji utoču na socijalne veštine. Posebno su posmatrani geni za oksitocin (OT), receptor oksitocina (OTR), receptor melanokortina 2 (MC2R) i gen koji se zove VBSCR17, koji su u korelaciji sa hiperdruštvenim ponašanjem.

Pokazalo se da su dve promene u genu MC2R povezane kako sa pravilnom interpretacijom gestova u prvom zadatku, tako i sa češćim pogledom na eksperimentatore u drugom, nezavisnom zadatku. Autori ukazuju da je MC2R, koji je uključen u proizvodnju hormona stresa kod ljudi, možda imao ulogu u pripitomljavanju pasa.

Komentari (0)

Loading