REŠITE OVAJ TEST NA BRZINU On će vam odgovoriti na neka pitanja koja niste znali o sebi
Foto: Shutterstock

1. Šekspirov junak Hamlet, princ Danske, planira ubistvo:

a) brata i sestre

b) dede i babe

c) majke i oca

d) oca i sestre

e) ništa od navedenog

Foto: Shutterstock

 

2. Ambrozija je:

a) vrsta gljive

b) mlada udovica

c) plemeniti gas

d) sredstvo za mršavljenje

e) ništa od navedenog

Foto: Shutterstock

 

3. Lik Belog anđela, sa velike freskokompozicije iz Manastira Mileševa, svojom rukom pokazuje na:

a) raspetog Hrista na krstu

b) Avramovo žrtvovanje Isaka

c) prazan Hristov grob

d) krštenje Hristovo

e) rođenje Bogorodice

4. Uravnilovka je:

a) Poravnavanje zatalasanih terena da bi se pojačao efekat navodnjavanja

b) Gušenje drugačijeg mišljenja u totalitarnim režimima

c) Rani početak radnog vremena kancelarijskih službenika

d) Dolazak na mesto za lov pre zore

e) Podjednaka raspodela ličnih dohodaka, bez obzira na razlike u uloženom radu

5. Motivacioni faktori se najčešće dele na:

a) materijalne i nematerijalne

b) novčane i kulturne

c) fiziološke i novčane

d) radničke i menadžerske

e) više i niže

6. Veoma sitne biljke i životinjice koje lebde u vodi blizu površine nazivaju se zajedničkim imenom:

a) fruti di mare

b) beltos

c) ihtiole

d) meduze

e) plankton

Foto: Shutterstock

 

7. U datotečnom sistemu organizaciona jedinica direktorijuma koja ima svoj naziv i sadrži podatke naziva se:

a) baza podataka

b) ikonica

c) memorijski segment

d) datoteka

e) hard disk

8. Knjigovodstveni prikaz celokupnog imovinskog stanja preduzeća u određenom trenutku (na određeni dan), naziva se:

a) bilans uspeha

b) kapital

c) glavna knjiga

d) profit

e) bilans stanja

9. Psihometrijski pristup koristi se prilikom merenja:

a) visine

b) težine

c) vremena

d) inteligencije

10. Među sledećim vrstama drveća najveću visinu može da dostigne:

a) Pančićeva omorika

b) sekvoja

c) hrast

d) bor

11. Šangajska lista je:

a) lista pogubljenih kineskih pobunjenika iz vremena dinastije Ljao

b) spisak prirodnih lekova tradicionalne kineske medicine

c) crna lista kozmetičkih proizvoda

d) spisak vodećih svetskih univerziteta

Foto: Shutterstock

 

12. Balet "Labudovo jezero" komponovao je:

a) Mocart

b) Betoven

c) Šostakovič

d) Čajkovski

13. Ko upada u apstinencijalnu krizu?

a) mazohista

b) sadista

c) psihopata

d) ljudi koji se naglo goje

e) zavisnici od droge i alkohola

14. Slobodan izbor jela prema jelovniku u restoranu naziva se:

a) ces’t la vie

b) carte blanche

c) vis-a-vis

d) a la carte

15. Jedan od navedenih manastira ne pripada Fruškogorskim manastirima.

Reč je o:

a) Šišatovcu

b) Jazaku

c) Vrdniku

d) Starom Hopovu

e) Ljubostinji

REŠENJA

Do 9 tačnih odgovora

Niste preterano zainteresovani za nova saznanja i ne smatrate to svojim nedostatkom. Srećom po vas opšta informisanost ne pokazuje da ste neobrazovani, već ima veze s radoznalošću i navikama, te naizgled nema konkretnu upotrebnu vrednost.

Od 9 do 15 tačnih odgovora

Obožavate da saznajete nove  informacije iz svih mogućih oblasti. Ako prođe dan da niste naučili ništa novo, smatrate ga potpuno izgubljenim. Volite da guglate i gledate emisije koje obrađuju najrazličitije teme, a kvizovi su vam posebna ljubav.

ODGOVORI

1. e) ništa od navedenog; 2. e) ništa od navedenog 3. c) prazan Hristov grob; 4. e) podjednaka raspodela ličnih dohodaka, bez obzira na razlike u uloženom radu; 5. a) materijalne i nematerijalne; 6. e) plankton; 7. d) datoteka; 8. e) bilans stanja; 9. d)  inteligencije; 10. b) sekvoja; 11. d) spisak vodećih svetskih univerziteta; 12. d) Čajkovski; 13. e) zavisnici od droge i alkohola; 14. d) a la carte; 15. e) Ljubostinji

BONUS VIDEO:

Komentari (0)

Loading