KAKO SE PIŠE Da li upotrebljavate oblik "BESTEŽINSKI" ili " BEZTEŽINSKI"?
Foto: Pixbay

Kada dođemo u situaciju da moramo napisati ovu reč, dešava se da zastanemo i zapitamo se - da li koristimo oblik sa "z" ili "s"? Ako ste se pitali koji je oblik jedini ispravan, onda je to BESTEŽINSKI.

Kada dodamo prefikes bez- dolazi do glasovne promene jednačenja suglasnika po zvučnosti - zvučno z ispred bezvučnog t prelazi u svoj bezvučni parnjak s.

Primer:

Bestežinsko stanje je stanje fizikalnog tela na koje prividno ne deluje sila teže.

BONUS VIDEO:

Komentari (0)

Loading