Tibetansko vasptiavanje dece – do pete ga tretiraj kao kralja, a od pete do desete kao roba – evo zašto!
Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

 

Ove korisne veštine pomažu u vaspitavanju kompletne i samostalne osobe, koja poštuje svoje roditelje. Zaista možemo puno naučiti od ovog mudrog naroda.

Osnovna pravila tibetanskog vaspitavanja:

Najvažnije od svega – nema ponižavanja ni telesnog kažnjavanja. Jedini razlog zašto neki tuku decu je taj što im ona ne mogu uzvratiti.

Prvi period: do pete godine

Prema detetu se treba ponašati kao prema kralju. Ništa mu ne treba braniti, samo ga treba odvraćati. Ukoliko počne raditi nešto opasno, potrudite se da izgledate i zvučite uplašeno. Dete to savršeno dobro razume. U tom uzrastu formiraju se radoznalost, poreduzetnost i interes za život. Dete još nije sposobno graditi duže logičke veze.

Recimo da je razbilo skupu vazu. Ono ne razume da je za kupovinu te vaze trebalo dugo raditi i zaraditi mnogo novca. Kaznu će doživeti kao savladavanje sa pozicije sile. Nećete ga naučiti da ne razbija vaze, nego da se pokorava jačem. Zar to želite?

Drugi period: od 5. do 10. godine

U tom razdoblju se prema detetu treba odnositi kao prema robu. Postavite zadatke i tražite od njega da ih izvrši. Možete ga kazniti za neuspeh, ali ne fizički. U tom periodu se aktivno razvija intelekt.

Dete mora naučiti predvideti reakciju drugih na svoje postupke, izazvati pozitivan stav prema sebi i izbeći negativan. U tom uzrastu se nemojte ustručavati zasipati ga znanjem.

Treći period: od 10. do 15. godine

Kako se odnositi prema njemu? Kao prema jednakom. Ne kao sa sebi ravnim, već upravo kao sa jednakim, budući da ipak imate mnogo više znanja i iskustva. Savetujte se s njim o važnim pitanjima, podstičite i ohrabrujte njegovu samostalnost. Nametnite svoju volju neprimetno, u rukavicama, putem primera, diskusija i saveta.

Ukoliko vam se nešto ne sviđa, usmerite se na negativne posledice, izbegavajući direktne zabrane. U tom periodu života, formiraju se samostalnost i nezavisno mišljenje.

Foto: Shutterstock

 

Poslednji period: nakon 15. godine

Poštujte ga. Kasno je da ga odgajate i samo vam preostaje da ubirete plodove svog vaspitavanja.

Kakve su posledice nepoštovanja ovih pravila?

Ukoliko do pete godine sputavate dete, ugušićete mu aktivnost, interes za život, poreduzetnost i intelekt. Naučićete ga da se bez pogovora i razmišljanja pokorava gruboj sili. Učinićete ga lakom žrtvom svih nasilnika.
Ako mu nastavite ugađati posle pete godine, dete će ostati infantilno, neposobno za rad i bilo kakve duhovne napore.

Nastavite li preterano štititi dete i nakon 10. godine, ono će odrasti nesigurno, zavisno od samostalnijih prijatelja, koji na njega možda neće uvek vršiti dobar uticaj.

Ako ne budete poštovali dete nakon njegove 15. godine, ono vam to nikad neće oprostiti i otići će zauvek, čim mu se ukaže prilika.

Još zanimljivosti možete pročitati OVDE!

 

Komentari (0)

Loading