"POSAO JE BIO TEŽAK, NEVOLJA JE BILA VELIKA" Igigi - drevni astronauti koji su se pobunili protiv Anunnakija, u zapisima stoji, nakon toga su stvorili čoveka!
Foto: Youtube/Printscreen

Kaže se da su Drevni Anunnakiji stvorili ljudsku rasu genetskom modifikacijom ranih ljudi kako bi ih koristili kao radnu snagu. Ali pre nego što su ljudi stvoreni, drevni Anunnaki su Igigije koristili kao glavnu radnu snagu. Kaže se da su Igigi - oni koji se okreću i vide - bili Bogovi drevnih astronauta mlađe generacije, sluge moćnih Anunnakija, Oni su bili pola ljudi pola životinja - koji su na Zemlju došli da iskopaju zlato.

Terminologija koja se koristi za opis bogova izuzetno je složena i još uvek je potrebna mnoga proučavanja. Istraživači veruju da je izraz Igigi semitskog porekla i ukazuje na grupu bogova u mezopotamskom panteonu. Još uvek nije jasno koji su drevni bogovi pripadali Igigijevima, ali mnogi naučnici sugerišu da je Marduk - bog zaštitnik grada Vavilona - bio jedan od Igigija.

Marduk - bog zaštitnik Vavilona

Uobičajeni naučnici koriste termin Igigi za referencu na mitološka sumerska božanstva. Prema glavnim naučnicima, Igigi su bili mlađe sluge Anunnakija, koji su pokrenuli pobunu protiv svojih gospodara i diktature Enlila. Na kraju su Anunnakiji zamenili Igigijeve ljudima.

U mitu o Atrahasisu - vavilonskoj priči o Potopu i preteči priče o poplavi u Gilgameš Ep - sumerski raj je opisan kao bašta u kojoj su gospodari nižih bogova (Igigi) radili na kopanju vodotoka, Anunnaki:

- „Kada su bogovi poput ljudi podnosili posao i trpeli trud, trud bogova je bio velik, posao je bio težak; nevolja je bila velika “.
„Sedam velikih Anunnakija nateralo je Igigije da trpe posao.“
„Kad su bogovi, čovekoliki, podnosili trud, nosili teret, teret bogova je bio velik, muka mučna, nevolja prevelika. Veliki Anunnaku, Sedmorica, naterali su Igigije da se muče. “

Hipoteza drevnog astronauta sugeriše da su Igigi bili slični Anunnakijima, ostajući u stalnoj orbiti oko naše planete. U osnovi su se smatrali posrednicima između naše planete i Nibirua - doma Anunnakija.

Mnogi veruju da su Igigi ostali u stalnoj orbiti oko naše planete na džinovskim platformama koje su obrađivale rudu isporučenu sa Zemlje. Nakon obrade minerala, materijal je prenet na druge brodove i na kraju transportovan na matičnu planetu Anunnaki.

Čini se da čovečanstvo nikada nije naišlo na Igigije. Kaže se da se nekoliko tekstova poziva na njih, sugerišući da su „Igigi bili previsoki za čovečanstvo i da prema tome nisu bili zabrinuti za ljude“. Posle godina mučnog i napornog rada za Anunnakije, Igigi su se pobunili protiv svojih gospodara. Kaže se da su „zapalili svoj alat i noću opkolili Enlilovu veliku kuću prisiljavajući drevne Anunnakije da pronađu drugi izvor radne snage“.

I stvoriše nas!

Komentari (0)

Loading