KRVNA PLAZMA U LEČENJU KORONE Evo do koji rezultata je stigla nauka - obeshrabrujuće!
LookerStudio/ Shutterstock

 

Konačni rezultati kliničkog ispitivanja rekonvalescentne plazme obolelih od covid 19 ( C3PO) pokazuju da krvna plazma inficiranih nije sprečila napredovanje bolesti kod visokorizične grupe hospitalizovanih pacijenata sa covid 19, kada se primenjuje u prvoj nedelje od pojave simptoma. Istraživanje je prekinuto u februaru 2021. godine zbog nedostatka efikasnosti na osnovu planirane privremene analize. Zvanični zaključci istraživanja, koje su finansirali, prvenstveno Nacionalni institut za srce, pluća i krv (NHLBI), i brojne institucije pri američkom Ministarstvu zdravlja i ljudskih usluga, objavljeni su časopisu The New England Journal of Medicine.

Umesto očekivanih 10, samo 2 odsto smanjena progresija bolesti

– Nadali smo se da će upotreba rekonvalescentne plazme lečenih od covid 19 postići najmanje 10 odsto smanjenje progresije bolesti u ovoj grupi, ali umesto toga smanjenje koje smo primetili bilo je manje od 2 procenata. To nas je iznenadilo. Kao lekari, želeli smo da plazma napravi veliku razliku u smanjenju težine bolesti, ali to nije uspelo – rekao je dr Clifton Callaway, glavni istraživač za ispitivanje C3PO i profesor hitne medicine na University of Pittsburgh.

Rekonvalescentna covid 19 plazma, poznata i kao „preživela plazma“, je krvna plazma izvedena od pacijenata koji su se oporavili od covid 19. Prošle godine američka Uprava za hranu i lekove FDA izdala je odobrenje za hitnu upotrebu kako bi dozvolila upotrebu rekonvalescentne plazme kod hospitalizovanih pacijenata sa covid 19. Istraživači su želeli da znaju da li bi primena rekonvalescentne plazme mogla da bude korisna i kod osoba koje su nedavno bile zaražene virusom SARS-CoV-2, ali koje nisu bile teško bolesne i mogle su da se leče ambulantno. Cilj je bio da se spreči  napredovanje do teškog oblika bolesti.

Plazma nije nanela štetu, ali nije ni pomogla

Istraživanje C3PO, pokrenuto u avgustu 2020, osmišljeno je da odgovori na to pitanje. U nasumično, kontrolisano kliničko ispitivanje uključeni su odrasli ambulantni pacijenti koji su se u prvoj nedelji nakon infekcije javili hitnim službama, sa blagim simptomima covid 19. Ispitivanje je sprovela mreža kliničkih ispitivanja SIREN i obuhvatilo je više od 500 učesnika, sa 48 hitnih službi širom SAD. Učesnici su bili rasno i etnički različiti sa srednjom starošću od 54 godine, a nešto više od polovine bile su žene. Takođe, imali su najmanje jedan faktor rizika za progresiju u teški oblik covid 19, poput gojaznosti, hipertenzije, dijabetesa, srčanih oboljenja ili hronične bolesti pluća. Istraživači su nasumično rasporedili učesnike da se leče ili rekonvalescentnom plazmom visokog titra covid 19 (koja sadrži antitela na virus) ili placebom (rastvor soli infuziran multivitaminima i bez antitela).

U roku od 15 dana od lečenja, istraživači su uporedili ishode u obe grupe, posebno gledajući da li su pacijenti morali da traže dalju hitnu, da li su primljeni u bolnicu ili su umrli. Istraživači nisu otkrili značajnu razliku u progresiji bolesti između dve grupe. Od 511 učesnika, progresija bolesti se dogodila kod 77 (30 odsto) u grupi covid 19 plazme, u poređenju sa 81 pacijentom (31,9 odsto) u placebo grupi. Intervencija plazmom nije nanela štetu, saopštili su  istraživači.

Plazma ne koristi ovoj određenoj grupi obolelih

– Rezultati pokazuju da izgleda da rekonvalescentna plazma ne koristi ovoj određenoj grupi. Ali, nalazi odgovaraju na važno kliničko pitanje i mogu pomoći istraživačima da se približe korak ka pronalaženju efikasnijih tretmana protiv ove razorne bolesti – rekao je dr Nahed El Kassar, jedan od autora studije i medicinski službenik u ogranku za epidemiologiju i kliničku terapiju krvi NHLBI.

Nejasan je razlog zbog kojeg intervencija nije dala očekivane rezultate, rekao je dr Clifton Callaway. Istraživači nastavljaju da traže moguća objašnjenja, uključujući nedovoljnu dozu plazme, vreme davanja plazme, faktore povezane sa domaćinom ili druge aspekte odgovora tkiva domaćina na infekciju.

Dodatne studije o rekonvalescentnoj plazmi covid 19 su u toku ili se planiraju kod različitih populacija. Ovo uključuje ispitivanje Pass It On, nacionalno nasumično kliničko ispitivanje koje finansira NIH i koristi rekonvalescentnu plazmu za lečenje odraslih hospitalizovanih pacijenata sa infekcijom covid 19 kako bi se videlo da li im lečenje može pomoći da se brže oporave. Druga ispitivanja uključuju jedno na ambulantnim pacijentima, koji se oporavljaju kod kuće, i jedno na pojedincima sa visokim rizikom od izloženosti covid 19 kako bi se utvrdilo da li rekonvalescentna plazma može sprečiti infekciju.

 

Komentari (0)

Loading