TREBA VAM SAMO PET PAPIRA Evo kako da ugasite firmu u Srbiji, procedura ne traje godinama kao što pričaju
Foto: Alo/RINA

Preduzetnicima je jedan od najlepših dana u životu dan kada su otvorili firmu, međutim, jedan od neprijatnih je onaj kada moraju da je ugase. Često pritom, mnogi ne znaju proceduru za zatvaranje kompanije, zbog čega smo proveravali detalje.

Iako je ranije važilo da je u našoj zemlji teže zatvoriti nego otvoriti firmu, za proteklih pet godina kod nas je za te procedure prevaljen put od nekoliko meseci do 24 časa.

Uvedene su elektronske usluge, sistem jednog šaltera i poslovanje bez papira i pečata. Ipak, izlazak iz posla nije jednostavan. Preduzetniku je neophodna potvrda da je izmirio sve poreske obaveze, u suprotnom firma ostaje, a dugovi rastu.

"Radila sam kao preduzetnik. Trenutno je firma u stanju mirovanja. Moj knjigovođa kaže da je to procedura koja traje godinama", požalila se jedna Beograđanka.

Da li je stvarno tako, koliko košta zatvaranje firme?

Iz APR za "Blic "Biznis" objašnjavaju da je za brisanje preduzetnika iz Registra privrednih subjekata odjavom potrebno je podneti pet dokumenata:

- registracionu prijavu brisanja preduzetnika,

- dokaz o uplati naknade za brisanje preduzetnika ( 1.300 dinara)

- uverenje/potvrdu nadležne organizacione jedinice Poreske uprave RS kojim se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik NEMA neizmirene poreske obaveze po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, sa odgovarajućom napomenom da je uverenje izdato u skladu sa članom 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (izgled obrasca uverenja koji je potrebno dostaviti APR radi brisanja preduzetnika iz registra sa propratnom instrukcijom Poreske uprave u cilju jednoobraznog postupanja organizacionih jedinica PU možete pogledati ovde),

- uverenje/potvrdu poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave kojom se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik NEMA neizmirene obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi i sl, koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, sa odgovarajućom napomenom da je uverenje izdato u skladu sa članom 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,

- izjavu preduzetnika da je preostalu imovinu i dobit koju je stekao za vreme trajanja statusa socijalnog preduzetništva i po osnovu tog statusa preneo na drugi subjekt socijalnog preduzetništva u skladu sa Zakonom, sačinjena u formi javnobeležničke isprave (dostavljaju samo oni preduzetnici koji imaju registrovan status socijalnog preduzetništva).

Dalje, brisanje iz Registra privrednih subjekata može se izvršiti po četiri osnova, rekli su nam iz APR:

- nakon sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije, (sprovodi ga samo privredno društvo, izborom likvidacionog upravnika koji sprovodi sve postupke likvidacije, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, u slučaju ako je društvo likvidno i može da izmiri svoja potraživanja)

- nakon zaključenja stečajnog postupka, (sprovodi ga sud, kada društvo ne može da izmiri svoja dugovanja prema poveriocima)

- usled odluke ili prestanka postojanja osnivača predstavništva/ogranka stranog privrednog društva,

- usled statusne promene koja za posledicu ima brisanje nekog od učesnika iz Registra.

Ukoliko se privredno društvo briše nakon sprovedenog postupka likvidacije, stečaja ili statusne promene ima obavezu podnošenja vanrednih finansijskih izveštaja Registru finansijskih izveštaja i boniteta.

Kakva su vaša iskustva? Pišite nam u komentarima.

BONUS VIDEO

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (0)

Loading