VAŽNO UPOZORENJE NBS Oprezno sa platnim karticama, ovo su svi detalji
Shutterstock/Tero Vesalainen

Povodom ponuda, na društvenim mrežama i veb-prezentacijama, za izradu platne kartice sa drugačijom podlogom i dizajnom, uz prebacivanje sigurnosnih elemenata postojećih kartica izdatih od ovlašćenih banaka, NBS ističe da takve usluge navode korisnike na postupanje koje je suprotno ugovorima i izlažu ih dodatnim rizicima.

Bezbednost izdavanja i korišćenja platnih kartica jedan je od najvažnijih segmenata u poslovima s platnim karticama, zbog čega se primenjuju standardi, pravila i postupci kojih se pridržavaju svi učesnici u sistemu platnih kartica, ističe NBS.

Slanjem platne kartice korisnik može postupiti suprotno zakonskim obavezama jer deli personalizovane sigurnosne elemente tog instrumenta plaćanja, koji su od značaja za njeno korišćenje, zbog čega može snositi i odgovornost za eventualne zloupotrebe.

Korisnik bi, upozoravaju iz NBS, snosio punu odgovornost za štetu koja bi mu bila naneta eventualnom zloupotrebom platne kartice i preciziraju da je reč o neovlašćenoj proizvodnji platnih kartica, što kao posledicu može imati i druge zloupotrebe koje mogu nastati usled samovoljnog davanja platnih kartica i podataka s njih.

Iz NBS podsećaju korisnike na bezbedno korišćenje kartica, a radi očuvanja poverenja i sigurnosti ovog bezgotovinskog platnog instrumenta, navode da karticu može koristiti samo osoba čije ime je odštampano na kartici, izuzev u slučajevima posebnih vrsta kartica, poput pripejd poklon-kartica, kada na kartici nije odštampano ime korisnika.

Savetuju da je nakon dobijanja koverte s PIN-om, ovaj broj potrebno zapamtiti, sme ga znati samo korisnik kartice i ne sme ga saopštavati nikom drugom.

Kao posebno važan savet navode da PIN nikako ne treba zapisivati na samoj kartici, niti ga nositi zajedno s karticom, recimo u novčaniku te da je prilikom podizanja novca s bankomata preporučljivo zakloniti rukom tastaturu kada se unosi PIN broj.

U slučaju krađe ili gubitka kartice, potrebno je u što kraćem roku o tome obavestiti izdavaoca kartice, koji će istog trenutka blokirati karticu i tako eliminisati mogućnost da se ona neovlašćeno iskoristi.

Korisnik kartice snosi rizik za eventualne zloupotrebe koje nastanu do momenta prijave krađe odnosno gubitka kartice, do iznosa definisanog važećim propisima.

U slučaju da naknadno pronađe karticu koja je prijavljena kao ukradena odnosno izgubljena, korisnik je ne sme koristiti, već je obavezan da je vrati izdavaocu.

Kada je reč o plaćanju kartica na internetu iz Narodne banke savetuju da je uvek neophodno proveriti da adresa veb-stranice na kojoj se nalazi formular za unos podataka o kartici počinje s „https”, da bi u toku plaćanja uvek trebalo pažljivo čitati sva obaveštenja i poruke koji se pojavljuju na ekranu i nikada ih ne bi trebalo zanemarivati ili zatvarati pre prethodnog čitanja.

Dodaju da za onlajn plaćanje nikada nije potrebno da se unosi PIN, a čak i kada se traži da se on unese, to nikada ne bi trebalo raditi jer je, kako navode iz NBS najverovatnije reč o pokušaju zloupotrebe.

Karticu ne bi trebalo fotokopirati niti je na drugi način umnožavati, a drugima nikada ne bi trebalo slati mejlom ili na neki drugi pisani način, podatke o kartici koji se koriste za kupovinu preko interneta, tj. ime i prezime, broj kartice, datum isteka i trocifreni kod na poleđini kartice.

Pratite najnovije VESTI SA FRONTA

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading