NBS IZDALA OBAVEŠTENJE: Od 31. januara ovaj novac postaje zakonsko sredstvo plaćanja
Foto: Shutterstock/Foto: Shutterstock

Narodna banka Srbije pustiće u opticaj 31. januara kovani novac apoena od 1, 2 i 5 dinara sa oznakom godine kovanja "2023", rekli su u Narodnoj banci Srbije.

"Narodna banka Srbije sagledava gotovinske tokove na globalnom nivou, a ne prema pojedinim subjektima, pritom vodeći računa da u prometu ima dovoljno određenog apoena bez obzira da li je taj apoen izrađen u papirnom ili metalnom obliku. NBS od 2012. godine više ne izrađuje kovani novac od 10 i 20 dinara, prvenstveno zbog troškova izrade koji premašuju nominalnu vrednost kovanog novca. U periodu od 2003. do 2005. godine ti apoeni kovanog novca izrađivani su u većem tiražu, a od 2006. do 2012. u manjem tiražu. Od 2006. godine do danas izrađuju se novčanice apoena od 10 i 20 dinara koje su paralelno u opticaju s kovanicama apoena od 10 i 20 dinara", navode u NBS.

Oni napominju da je Odlukom o puštanju kovanog novca apoena od 1, 2 i 5 dinara sa novom oznakom godine kovanja "2023", taj novac postaje zakonsko sredstvo plaćanja, odnosno da će se naći u prometu zajedno sa ranijim godinama izdanja kovanog novca apoena od 1, 2 i 5 dinara.

"NBS tako obezbeđuje dovoljne količine kovanog novca svih apoena kako bi u svakom trenutku mogla da odgovori zahtevima banaka kako po količini kovanog novca tako i po njegovoj apoenskoj strukturi. Godišnjim programom izrade definiše se količina i apoenska struktura novčanica i kovanog novca koji će se izraditi u toku godine, radi zadovoljavanja potreba gotovinskog platnog prometa", navode u NBS.

Oni objašnjavaju da, radi održavanja optimalne količine i apoenske strukture gotovog novca u opticaju za potrebe obavljanja gotovinskog platnog prometa, NBS planira i izrađuje dovoljne količine novčanica i kovanog novca, vodeći pri tome računa i o visini troškova njegove izrade. Koja količina kovanog novca će biti preuzeta od strane banaka zavisi od njihovih potreba, odnosno potreba njihovih klijenata za kovanim novcem.

Nadležni kažu da na količinu kovanog novca na tržištu utiču i navike stanovništva - mnogi građani ga gomilaju kao vid "sitne štednje", trgovci ga čuvaju za vraćanje kusura, a s druge strane se menjaju i potrebe potrošača koji sve više koriste automate, ne samo za kupovinu kafe, već i pića i grickalica. Tako ispada da kovanica ima dovoljno, ali da su nepravilno raspoređene, odnosno da dolazi do "rasipanja kovanog novca".

Pratite najnovije VESTI SA FRONTA

BONUS VIDEO

Komentari (0)

Loading