Dani razgovora RF PIO sa nemačkim fondom
PIO fond

Građani koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Nemačkoj i korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju zaključenog između naše zemlje i Nemačke na ovim savetovanjima mogu da dobiju besplatnu pravnu pomoć ili da reše svoje nedoumice i probleme u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Republički fond PIO će blagovremeno obavestiti sve zainteresovane o terminima i načinu prijavljivanja za savetovanje u Srbiji.

Saradnja fondova kroz Međunarodne savetodavne dane Fonda PIO sa nosiocima socijalnog osiguranja sedam evropskih država, posle pauze od dve decinije, nastavljena je kao redovna praksa od 2010. godine i to prvo sa austrijskim Zavodom za penzijsko osiguranje (PVA). Ovakav vid saradnje se pokazao kao vrlo koristan za građane, jer je to jedinstvena prilika da eksperti iz RF PIO i iz drugih država, na jednom mestu, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružaju zainteresovanim licima - osiguranicima i korisnicima prava - stručnu pomoć i savete u cilju razjašnjenja eventualnih spornih situacija, ubrzanja postupka ostvarivanja prava primenom bilateralnog sporazuma u ovoj oblasti, informisanja o tome u kojoj fazi postupka se konkretan predmet nalazi, informisanja o uslovima za ostvarivanje prava, o visini i načinu obračuna penzija i drugih davanja, njihovoj isplati itd. Radi razmatranja rezultata postignutih na održanim Međunarodnim savetodavnim danima i efektima održanih ekspertskih razmena, periodično, jednom u dve godine, održavaju se sastanci povodom evaluacije savetodavnih dana, na kojima se analiziraju efekti održavanja ovih događaja, procenjuje potreba za njihovim održavanjem ubuduće, upoređuju statistički podaci i utvrđuju termini i mesta održavanja dana savetovanja u narednom periodu.

Ovakav način pružanja besplatne pravne pomoći građanima sprovodi se za korisnike i osiguranike koji osim staža u Srbiji imaju staž i u Republici Austriji, Bosni i Hercegovini (Federaciji BiH i Republici Srpskoj), Mađarskoj, Republici Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji, Republici Nemačkoj ili Crnoj Gori i svake godine prosečno po 1.000 građana na jednostavan i efikasan način reši problem ili dobije pravni savet u vezi ostvarivanja i korišćenja prava na penziju po osnovu staža ostvarenog u različitim državama.

Komentari (1)

Loading
TOMISLAV OKANOVIC

22.06.2022 05:10

Koliki je minimum u nemačkoj za penziju