SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA SRBIJE: Nova fiskalizacija dovodi do transparentnijeg, bržeg i efikasnijeg poslovanja
Alo/ Ilustracija

Кako su profesionalne računovođe iz Saveza RR Srbije objasnile, obveznici fiskalizacije u njima su imali važnog partnera kada je reč o prelasku na novi model fiskalizacije, posebno kada su se prijavljivali na novi sistem i za subvencije države za nabavku novih fiskalnih uređaja.

 Napominju da je ovaj sistem prijatelj onima koji poštuju zakone Republike Srbije i koji su svesni da će ukoliko svi posluju po propisima, država u kriznim vremenima imati dovoljno sredstava da im pomogne, kako bi što pre prevazišli nevolje, što je do sada više puta i dokazano. 

Smatraju da je nova fiskalizacija obuhvatila tehnološke novine, koje znatno olakšavaju poslovanje, jer je sistem fleksibilan, pošto kao fiskalni uređaj, obveznici mogu koristiti tablete, računare, mobilne telefone. Posebno je interesantan QR kod koji građani mogu da očitaju i uvere se da je račun izdat u skladu sa propisima. 

MARKO DANON O NOVOJ FISKALIZACIJI: Ovako se suzbija siva ekonomija i nelojalna konkurencija

Кada je reč o upotrebi e-faktura, Savez RR Srbije je napomenuo da je od 1. maja krenula njihova upotreba i da sistem funkcioniše generalno dobro uz određene probleme koji se takođe rešavaju u hodu. Pohvalili su i zaposlene u Ministarstvu finansija za brzo rešavanje pojedinih problema koji su se pojavili, kao i za spremnost da rešavaju nove probleme ukoliko se pojave. Objasnili su da sada privatnici koji rade sa državom moraju da šalju elektronske fakture, a da su do kraja godine dužni da ih uvedu u redovnu upotrebu. Naglašavaju da je taj sistem napredan i potreban, jer će se brže vraćati PDV, što će dovesti do znatnog poboljšanja poslovnog ambijenta u Srbiji.  

Savez RR Srbije naglašava da ovakva vrsta promena zahteva stručnost ali i sticanje novih znanja i s tim u vezi kontinuirano usavršavanje računovođa, shodno međunarodnim standardima edukacije i datom obrazloženju aktuelnog Zakona o računovodstvu. Savez RR Srbije je asocijacija profesionalnih računovođa u Republici Srbiji, koja okuplja više desetina hiljada profesionalnih računovođa iz različitih segmenata a profesionalna zvanja stečena kod Saveza, po međunarodnim i nacionalnim standardima edukacije, priznaju se u svetu. 

Savez RR Srbije je punopravni član Međunarodne federacije računovođa, Evropske asocijacije računovođa, zatim Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde, Asocijacije profesionalnih računovođa jugoistočne Evrope i drugih regulatornih tela. 

Od svog osnivanja 1955. godine Savez RR Srbije, koji je i pravni sledbenik Saveza računovođa i revizora Jugoslavije, aktivno radi na razvoju računovodstva i računovodstvene profesije, obrazovanju i usavršavanju profesionalnih računovođa. 

 

Komentari (0)

Loading