NOVAC ZA STARE DANE Imovina sedam dobrovoljnih penzionih fondova uvećana u odnosu na pre deset godina
Alo/ Ilustracija

 Izveštaji Narodne banke Srbije potvrdili su da zaposleni sve više štede za penziju, pa je u ovoj grupi gotovo svaki deseti građanin sa radnom knjižicom.

Ukupne uplate od aprila do kraja juna iznosile su 914 miliiona dinara, a članovi su povukli 592,3 miliona dinara. Dobit od ulaganja iznosila je 188,7 miliona dinara.

- Na kraju drugog tromesečja 2021. godine, u ove dobrovoljne penzijske fondove uplaćivalo je 206.830 korisnika. Oni imaju 282.403 sklopljena ugovora o članstvu, a učešće korisnika u ukupnom broju zaposlenih iznosi 9,3 odsto - pokazali su poslednji podaci NBS. - Prosečan iznos sredstava akumuliranih na računima članova koji su makar jednom uplatili doprinos, iznosio je 261.000 dinara, ili oko dve hiljade evra.

Broj korisnika koji su članovi dva fonda ili više njih iznosio je 42.114, to jest svaki peti uplatilac penzija. Ukupan iznos prenetih sredstava u drugi fond u drugom tromesečju 2021. godine iznosio je 43,6 miliona dinara. Inače, preko ovih fondova ljudi za starost mogu da štede tako što sami uplaćuju, ili poslodavci mogu uplaćivati dodatnu penziju za svoje zaposlene.

- U drugom tromesečju, 39,3 odsto uplata su bile individualne, 33,6 odsto su uplate poslodavaca, dok se 27,1 odsto odnosilo na uplate preko penzijskih planova - podatak je NBS. - Struktura ulaganja imovine fondova nije se znatnije promenila u odnosu na prethodni period, pa su najveći udeo, ukupno 77,3 odsto, imale državne obveznice, zatim sredstva na kastodi računima i oročeni depoziti banaka koji su činili 8,9 odsto i akcije 12,7 procenata. Najveći deo imovine fondova bio je u dinarima, 84,2 odsto.

Donja starosna granica za početak isplate je navršenih 58 godina života, a 53 godine za one koji su zaključili ugovor pre deset godina. Кrajnji rok za početak povlačenja sredstava iz privatnog penzionog fonda je navršenih 70 godina. Prosečna starost korisnika fondova je 47 godina.

MUŠКARCI

Većina korisnika su muškarci, koji u ukupnom broju učestvuju sa 57,4 odsto. Više od polovine njih ima od 40 do 60 godina. Starijih od 53 godine je 29,3 procenata, a od 58 godina 17 odsto.

JEDNOКRATNO

Isplate su uglavnom bile jednokratne, iako stručnjaci smatraju da ne odgovara prirodi dobrovoljnih penzijskih fondova, koja pretpostavlja korišćenje novca u dužem vremenskom periodu. U drugom tromesečju 2021. jednokratne isplate činile su najveći deo ukupnih isplata i to 482,2 miliona dinara, dok su programirane isplate iznosile 86,8 miliona dinara.

Komentari (0)

Loading