SVE O INVALIDSKOJ PENZIJI Ko, kako i kada može da podnese zahtev
Alo/ Ilustracija

 

Pravo na invalidsku penziju može se ostvariti kada se utvrdi da je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao do godina života potrebnih za ostvarivanje prava na starosnu penziju bez obzira na dužinu staža osiguranja ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalno oboljenje.

Ako je invalidnost posledica bolesti van rada, potrebno je najmanje pet godina staža osiguranja. 

Izuzetak su osiguranici kod kojih je invalidnost nastala pre 30. godine života, ako je invalidnost nastala pre 20. godine života, potrebno je najmanje pet godina staža osiguranja. 

Ako je nastala pre 25. godine, dve godine staža osiguranja, a ako je nastala do 30 godina, u tom slučaju je potrebno tri godine staža osiguranja.

Priznaje se samo staž za koji su plaćeni doprinosi i ne morate biti u radnom odnosu, odnosno u osiguranju, kada podnosite zahtev.

Komentari (0)

Loading