KEŠ POZAJMICE VRAĆAĆE SE KRAĆE I SKUPLJE Nema više "povoljnih" kredita: Kamate rastu, ali i ostali troškovi!
Tanjug

Tražnja za keš kreditima raste iz meseca u mesec, a građani ih najčešće uzimaju za troškove poput opremanja, renoviranja, putovanja, ali i sada  kupovine školske opreme ili nove garderobe za đake.

Na kraju jula ukupno se po bankarskim kreditima u Srbiji dugovalo 3.011 milijardi dinara, a u odnosu na prethodni mesec bilo je to uvećanje od 1,5 odsto. Građani su istovremeno dugovali 1.275 milijardi dinara, od čega su keš krediti bili čak polovina, navodi se u najnovijem izveštaju Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije.

Poslednjih nekoliko meseci interesovanje za keš kreditima je povećano , a najčešći razlog zaduživanja građana je bio nedostatak novca za letovanja. Zbog relativno povoljnih uslova za vraćanje ovih pozajmica, mnogi se u banci zadužuju i za manje od 1.000 evra, čime pokrivaju svakodnevne troškove.

Kakve su kamate?

Izuzetak su potrošački krediti za kupovinu motornih vozila za koje nije predviđeno fazno godišnje snižavanje roka otplate, i od 1. januara 2019. godine prihvatljiva ročnost tih kredita je do osam godina.

Prosečna kamatna stopa na dinarske kredite stanovništvu u drugom tromesečju iznosila je 8,7 odsto i nije se menjala u odnosu na prethodno tromesečje. Prosečna kamatna stopa na keš kredite povećana je 9,2 odsto, a na stambene za 1,7 poena odnosno na 6,1 odsto.

Kamatne stope na kredite vezane za evre u proseku su iznosile 3,1 odsto. Kamata na stambene kredite je iznosila 2,5 odsto, na keš kredite tri odsto, a potrošačke na 4,2 odsto.

Najmanja rata na najduži period je u proseku 2.000 dinara kod banaka. Što se tiče kamate one su različite u bankama i kreću se od 8 do 12 odsto godišnje.

Za pozajmicu od 100.000 dinara, koju će klijent vratiti nakon 12 meseci, i to kamatnoj stopi od 10 posto, rata bi bila 8.791 dinar, a iznos koji bi vratio je 105.499,08 dinara. Međutim, ako uzmete pozjamicu na najduži rok otplate, rata će vam biti manja, što utiče i na kreditnu sposobnost.

To je posebno važno ako planirate u budućnosti podizanje stambenog kredita. Ali ne samo to.

Kredite koje smo uzimali tokom ove godine imaju kraći rok otplate, odnosno najviše šest godina. To važi od prvog januara. A kako je potvrđeno ranije za Telegraf Biznis, a to je u skladu propisima NBS s kraja 2018. godine.

Rok za vraćanje potrošačkih i keš kredita koje banke građanima odobravajuu ovoj godini su najviše šest godina, kao što je i predviđeno tim propisima.

Kako bi se ostvario željeni cilj, bez značajnog uticaja na tržište kredita, tada propisano fazno smanjivanje prihvatljivih rokova: za kredite odobrene u toku 2019. godine - osam godina, u toku 2020. godine - sedam godina i kredite odobrene počev od 1. januara 2021. godine - šest godina. 

A kako stoje prilike, već za sledeću godinu taj rok će biti verovatno pet godina.  Ovo posebno treba da imaju na umu građani koji planiraju da podignu dva kredita paralelno, odnosno keš kredit i stambeni na primer, jer će rok otplate na keš kredit biti manji. Pretostavka je onda, da će i uslovi biti stroži, a rata nešto veća. S toga je možda ovo godina kada je najbolja šansa da razgovarate o svom stambenom kreditu sa bankom ukoliko planirate da nadomestite učešće na ovaj način.

Komentari (0)

Loading