IZMENJEN ZAKON DONOSI NOVA PRAVILA Evo ko sada sme da se bavi otkupom zlata
Shutterstock

Prodaja porodičnog nakita i dragocenosti uvek je aktuelna, a posebno je na ovim prostorima bila popularna u posleratnim godinama 20. veka.

Uprava carina

 

Do sada su usluge otkupa plemenitih metala, pored zlatarskih radnji, obavljale i zalagaonice, menjačnice, frizerski saloni i drugi privredni subjekti, ali od sredine maja u Srbiji se primenjuje novi propis koji preciznije definiše ko može da se bavi tim poslom i uvodi veću kontrolu tih subjekata, odnosno razdvajaju se obaveze proizvođača i otkupljivača.

Prethodnim Zakonom o kontroli predmeta od dragocenih metala otkupom su mogli da se bave samo proizvođači, a kako su za Alo! rekli u Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM) njih je sa tom registrovanom oznakom 669 i svi su oni bili i potencijalni otkupljivači.

Otkupne cene za zlato (dinara po gramu):

- 8 karata  oko 1.700

- 14 karata oko 3.100

- 18 karata oko  4.000

- zubno oko 4.400

- zlatnici (22 karata) oko 5.100

- 24 karata oko 5.600

- dukat Franc Jozef (13,96 grama) neoštećen -  84.000 dinara komad

-  dukat Franc Jozef (4,49 grama) neoštećen - 21.000 dinara komad

* srebro 40 dinara po gramu

Novi zakon je uveo novi pojam "otkupljivač", a to znači da samo oni privredni subjekti koji su tako registrovani u DMDM mogu da se bave otkupom upotreblјavanih predmeta ili njihovih delova od dragocenih metala.

Oznaka za otkupno mesto

Kako su za naš list pojasnili u DMDM, ovlašćeno otkupno mesto mora biti obeleženo tablom ili nalepnicom. Tabla, odnosno nalepnica mora da sadrži podatke iz registra otkuplјivača, i to redni broj iz registra, poslovno ime otkuplјivača, adresu sedišta i matični broj, kao i broj otkupnog mesta sa adresom.

Na ovaj način, kako naglašavaju, daje se do znanja ne samo onome ko prodaje zlato ili nakit, već i inspekciji da je otkup u tom objektu legalan.

Otkuplјivač je dužan i da prilikom otkupa predmeta ili njihovih delova izda ispravu, odnosno otkupni list, a zakonom se propisuje šta on treba da sadrži.

U DMDM ističu da je jedan od razloga za donošenje novog Zakona o predmetima od dragocenih metala potreba usklađivanja sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru i naglašavaju da je iz ovog zakona isključeno investiciono zlato.

Šta još donosi novi zakon

Novim Zakonom o predmetima od dragocenih metala, koji je Skupština Srbije usvojila sredinom maja ove godine, ukinuto je oročavanje znaka proizvođača, koji je do sada važio 10 godina.

Saveti da ne postanete žrtva

Ne obraćajte pažnju samo na sumu koja vam se nudi za prodaju zlata ili predmeta od plemenitih metala jer je praksa pokazala da oni čije je poslovanje sumnjivo najčešće nude i najviše cene otkupa dragocenosti, pa lako može da se desi da tu malu razliku u većoj ceni koju oni nude platite na kraju skuplje.

Novinu predstavlјa i mogućnost vanrednog ispitivanja finoće, čime se svakom zainteresovanom licu, u slučaju sumnje u stepen finoće predmeta, obezbeđuje pravo na dodatnu proveru.

Inspektori mogu naložiti otklanjanje manjih nepravilnosti u razumnom roku, dok su za veće prekršaje predviđene novčane kazne od 100.000 do dva miliona dinara.

I DMDM je dobila ovlašćenja za kontrolu propisanih uslova proizvođača, uvoznika i zastupnika predmeta, a nadzor nad otkupom sprovode tržišni inspektori.

 

Komentari (0)

Loading