ZABRINJAVAJUĆE! Korona oštećuje mozak više od Alchajmerove bolesti
Foto: Pixbay

Da li bi korona mogla da nanese više štete ljudskom mozgu od Alchajmerove bolesti? Nova studija otkriva da stariji pacijenti oboleli od COVID-a imaju više znakova oštećenja mozga nego ljudi koji razviju neurodegenerativnu bolest.

Konkretno, tim sa Medicinskog fakulteta Grosman otkrio je značajno više nivoe određenih proteina u krvi koji obično rastu kada neko pretrpi neurološka oštećenja među pacijentima sa COVID-om. Istraživači kažu da je tokom kratkoročnog toka njihovih infekcija, sedam markera oštećenja mozga bilo primetno više kod pacijenata sa COVID-om nego kod pacijenata koji nisu oboleli od COVID-a a imaju Alchajmerovu bolest. Jedan od ovih markera bio je više nego dvostruko veći kod pacijenata sa koronavirusom.

"Naši nalazi sugerišu da pacijenti hospitalizovani zbog COVID-19, a posebno kod onih koji imaju neurološke simptome tokom akutne infekcije, mogu imati nivoe markera, koji pokazuju oštećenje mozga, koji su jednaki ili viši od onih koji se vide kod ljudi koji imaju Alchajmerovu bolest,” kaže glavni autor Dženifer Frontera, profesor na Odeljenju za neurologiju a prenosi FOX 8.

O kojim krvnim markerima treba da brinu COVID pacijenti?

Autori studije kažu da je glavni znak oštećenja mozga kod pacijenata sa COVID-om stanje toksične metaboličke encefalopatije. Simptomi se kreću od konfuzije do kome, zbog toksina stvorenih reakcijom imunog sistema (sepsa), otkazivanja bubrega i nedovoljno kiseonika u tkivu.

Tim je pregledao 251 osobu hospitalizovanu zbog COVID-19 tokom prvih nekoliko meseci pandemije 2020. Prosečna starost učesnika bila je 71 godina, ali su svi bili generalno dobrog zdravlja bez istorije demencije ili kognitivnog pada pre nego što su se zarazili koronom. Istraživači su ove pacijente podelili u dve grupe, one sa i bez neuroloških simptoma zbog COVID-19. 

Tim je uporedio ove pojedince sa grupom kontrolnih pacijenata. Ova grupa je deo dugoročne studije demencije NIU i uključivala je 54 zdrave osobe, 54 sa blagim kognitivnim padom i 53 sa Alchajmerovom bolešću. Nijedan od kontrolnih pacijenata nije oboleo od COVID-19 tokom studije.

Kada je reč o onome što su naučnici tražili, tri krvna markera - UCHL1, ukupni Tau i pTau181 - svi mere smrt ili poremećaj neurona u mozgu. Nivoi GFAP mere oštećenje glijalnih ćelija, druge vrste moždanih ćelija koje podržavaju neurone. Na kraju, amiloid beta 40 i 42 su uobičajeni markeri koji se obično nakupljaju kod ljudi sa Alchajmerom. Rezultati pokazuju da je sedam markera oštećenja mozga bilo preko 60 odsto više među pacijentima sa COVID-om od onih bez neuroloških simptoma.

Autori studije su otkrili da su markeri za oštećenje mozga još gori kod pacijenata koji nisu preživeli infekciju koronavirusom. Markeri među pacijentima koji su umrli od COVID-a bili su 124 odsto veći od onih koji su na kraju napustili bolnicu. U poređenju sa pacijentima sa Alchajmerovom bolešću, Nivoi GFAP-a su bili 65 odsto viši među pacijentima sa COVID-om u poređenju sa onima sa demencijom.

"Traumatska povreda mozga, koja je takođe povezana sa povećanjem ovih biomarkera, ne znači da će pacijent kasnije razviti Alchajmerovu bolest ili povezane demencije, ali povećava rizik od toga“, kaže autor Tomas Visnievski, direktor Centar za kognitivnu neurologiju.

Komentari (0)

Loading