PRVI SIMPTOMI RAKA KOSTIJU Ove grupe ljudi imaju najveći faktor rizika!
Shuterstoock

Ovaj karcinom spada među najređe oblike raka, a najčešće pogađa karlicu i dugačke kosti ekstremiteta.

Rak kostiju može se razviti u bilo kojoj kosti u telu, ali najčešće pogađa karlicu ili dugačke kosti ruku i nogu. Ovaj karcinom spada među retke, jer pogađa oko 1 odsto svih slučajeva karcinoma.

Sreća u nesreći, benigni tumori kostiju mnogo su češći od malignih, tvrde na klinici Mejo. U rak kostiju ne ubrajaju se kancerogena oboljenja koja započnu na drugom mestu u telu, a potom metastaziraju na kost.

Hirurško odstranjivanje je najčešći tretman ovog karcinoma, ali mogu se koristiti i hemioterapija i zračenje, u zavisnosti od tipa i stadijuma kancera kostiju.

Najčešći tipovi raka kostiju su hondrosarkom, Juingov sarkom i osteosarkom.

Simptomi raka kostiju najčešće uključuju sledeće znakove:

– Bol u kostima

– Otok, osetljivost u blizini obolelog područja, koje je često meko na dodir
– Oslabljena kost sklona prelomu
– Umor
– Neobjašnjiv gubitak kilograma

Kada treba posetiti lekara?

Obavezno se treba obratiti stručnjaku ako se javi bol u kostima koji se manifestuje na sledeći način:

Prolazi i ponovo se javlja

Pogoršava se noću

Ne ublažava se ni nakon uzimanja analgetika

Tipovi raka kostiju

Karcinomi kostiju dele se na različite tipove u zavisnosti od vrste ćelije u kojoj se rak razvio. Jedan od najčešćih je osteosarkom, kod kojeg kancerogene ćelije formiraju kost. Najčešće se javlja kod dece ili mladih, i to u kostima ruku ili nogu. U retkim slučajevima osteosarkom može da nastane izvan kostiju, i tada se naziva ekstraskeletni osetosarkom.

Hondrosarkom je druga najčešća forma karcinoma kostiju, kod kojeg kancerogene ćelije počnu da proizvode hrskavicu. Obično pogađa karlicu, ruke ili noge, a najvčešće se javlja kod sredovečnih ili starijih ljudi.

Juingov sarkom najčešće pogađa karlicu, ruke i noge, a češće se javlja kod dece i mladih osoba.

Faktori rizika

Rak kostiju može se razviti u bilo kojoj kosti u telu, ali najčešće pogađa karlicu ili dugačke kosti ruku i nogu. Ovaj karcinom spada među retke, jer pogađa oko 1 odsto svih slučajeva karcinoma.

Sreća u nesreći, benigni tumori kostiju mnogo su češći od malignih, tvrde na klinici Mejo. U rak kostiju ne ubrajaju se kancerogena oboljenja koja započnu na drugom mjestu u telu, a potom metastaziraju na kost.

Hirurško odstranjivanje je najčešći tretman ovog karcinoma, ali mogu se koristiti i hemioterapija i zračenje, u zavisnosti od tipa i stadijuma kancera kostiju.

Najčešći tipovi raka kostiju su hondrosarkom, Juingov sarkom i osteosarkom.

Simptomi raka kostiju najčešće uključuju sljedeće znakove:

– Bol u kostima
– Otok, osjetljivost u blizini obolelog područja, koje je često meko na dodir
– Oslabljena kost sklona prelomu
– Umor
– Neobjašnjiv gubitak kilograma

Kada treba posetiti lekara?

Obavezno se treba obratiti stručnjaku ako se javi bol u kostima koji se manifestuje na sljedeći način:

Prolazi i ponovo se javlja

Pogoršava se noću

Ne ublažava se ni nakon uzimanja analgetika

Tipovi raka kostiju

Karcinomi kostiju dele se na različite tipove u zavisnosti od vrste ćelije u kojoj se rak razvio. Jedan od najčešćih je osteosarkom, kod kojeg kancerogene ćelije formiraju kost. Najčešće se javlja kod dece ili mladih, i to u kostima ruku ili nogu. U retkim slučajevima osteosarkom može da nastane izvan kostiju, i tada se naziva ekstraskeletni osetosarkom.

Hondrosarkom je druga najčešća forma karcinoma kostiju, kod kojeg kancerogene ćelije počnu da proizvode hrskavicu. Obično pogađa karlicu, ruke ili noge, a najvčešće se javlja kod sredovječnih ili starijih ljudi.

Juingov sarkom najčešće pogađa karlicu, ruke i noge, a češće se javlja kod djece i mladih osoba.

Faktori rizika

Iako nije jasno zbog čega se javlja rak kostiju, stručnjaci su do sada uspjeli da otkriju nekoliko faktora koji pojačavaju rizik. To su:

Nasledni sindromi (retki genetski sindromi koja se prenose u porodici mogu sa sobom nositi povećan rizik od raka kostiju, uključujući pre svega Li Fraumenijev sindrom i nasledni retinoblastom, tumor mrežnjače)

Padžetova bolest kostiju (većinom se razvija kod starijih osoba i povećava rizik od kasnijeg razvoja kancera kostiju)

Izloženost radijaciji (izloženost visokim dozama radijacije, koja uključuje i tretman radioterapije za lečenje raka, povećava rizik od razvoja raka kostiju u budućosti) 

Nasledni sindromi (retki genetski sindromi koja se prenose u porodici mogu sa sobom nositi povećan rizik od raka kostiju, uključujući pre svega Li Fraumenijev sindrom i nasledni retinoblastom, tumor mrežnjače)

Padžetova bolest kostiju (većinom se razvija kod starijih osoba i povećava rizik od kasnijeg razvoja kancera kostiju)

Izloženost radijaciji (izloženost visokim dozama radijacije, koja uključuje i tretman radioterapije za lečenje raka, povećava rizik od razvoja raka kostiju u budućosti) 

Komentari (0)

Loading