Milo Đukanović
Tanjug
Milo Đukanović

Tanjug

Milo Đukanović, Foto: Tanjug

Deficit budžeta za 10 meseci je iznosio 385,8 miliona evra ili 8,4 odsto BDP-a, koji je 22,9 odsto veći u odnosu na planirani.

U junu je planirano da deficit budžeta bude na kraju godine 335,6 miliona evra, a pre rebalansa i pandemije rebalans je projektovan na 50 miliona, prenosi portal CdM.

U oktobru je deficit budžeta iznosio 52,2 miliona evra, što je dva i po puta više u odnosu na septembar i 11,5 miliona više u odnosu na avgust.

Prihodi budžeta za deset mseci su iznosili 1,3 milijarde evra ili 28,3 odsto procenjenog BDP-a od 4,6 milijardi. To je za 96,6 miliona evra manje u odnosu na prihode planirane Zakonom o izmenama i dopunama zakona o budžetu, usvojenim 23. juna.

Izdaci budžeta su u istom periodu iznosili 1,688 milijardi evra ili 36,6 odsto BDP-a i u odnosu na planirane manji su za 24,8 miliona evra, odnosno 1,4 odsto.

U odnosu na isti period prethodne godine, ukupni izdaci budžeta veći su za 132,6 miliona evra ili 8,5 odsto zbog sprovođenja tri paketa mera usmerenih na suzbijanje negativnih efekata pandemije i pomoć građanima i privredi.

Najznačajnije odstupanje u odnosu na plan zabeleženo je kod kategorije rezerve, koja je niža za 18,1 miliona evra ili 15,1 odsto.

Pročitajte još:

Komentari (1)

Bubuleja

03.12.2020 06:54

Pa gde to ima. Rebalans budzeta ...deficit 335 mil. Eura. Banda lopovska. Vi ste drzava i sa onim sa cim raspolazete sa tim upravljajte. A ne nama fali , pa ce mo dici poreze, nove izmisliti, poslati inspekciju u harac itd..