Nebojša Medojević
Foto: Printskrin
Nebojša Medojević

Foto: Printskrin

Nebojša Medojević, Foto: Foto: Printskrin

“Zakon o javnim nabavkama je više nego jasan. Ministarstvo finansija, kao državni organ je morala za kupovinu aviona raspisati javne procedure propisane zakonom o javnim nabavkama”, poručuje Medojević.

Obveznici primene ovog zakona su, navodi Medojević, javni naručioci i sektorski naručioci , javni naručilac je:

“1) državni organ;

2) jedinica lokalne samouprave;

3) javna služba, odnosno privredno društvo koje:


– ima svojstvo pravnog lica,

– je osnovano radi zadovoljenja potreba od javnog interesa, a koje nema industrijski ili komercijalni karakter, i

– u kojem država i/ili jedinica lokalne samouprave poseduje više od 50% akcija ili udjela ili koje se sa više od 50% finansira iz sredstava budžeta Crne Gore i/ili budžeta jedinice lokalne samouprave i drugih javnih prihoda ili nad kojim kontrolu vrši javni naručilac ili koje ima više od polovine članova organa upravljanja ili nadzornog organa koje je imenovao javni naručilac;

4) udruženje, odnosno organizacija koju su osnovala dva ili više naručioca”, ukazuje Medojević.

Ministar finansija je već poznat, navodi Medojević, po ignorisanju ustava i zakona i zaduživanja građana tajno ali organizovano.

“Ovakva korupcionaška praksa trošenja novca poreskih obveznika mora biti istraženo, kako bi se utvrdilo da li je i koliko sam Ministar dobio korupcionaške nadoknade. Uobičajeni procenat za kupovinu aviona je oko 5%. U slučaju kupovine dva aviona radi se o preko 1 milion USD. To može biti motiv za ove tajne netransparentne prakse koje učestalo koristi ovaj ministar”, dodaje u saopštenju.

Zatim je najavio da će zatražiti istragu o tajnom zaduženju države.

“Predložiću da se u okviru Parlamentarne istrage o tajnom zaduženju države iz decembra 2020. dopuni i sa istragom o kupovini dva aviona bez tendera”, zaključuje Medojević.

Pročitajte još: