Zoran Đorđević
Alo!/Rajko Ristić
Zoran Đorđević

Alo!/Rajko Ristić

Zoran Đorđević, Foto: Alo! - Rajko Ristić

Sve je to navedeno u protokolu ponašanja koji je uvelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na čijem se čelu nalazi ministar Zoran Đorđević.

Ovim protokolom, u koji je „Alo!” imao uvid, obuhvaćena su pravila ponašanja koja nisu regulisana ostalim pravilima i propisima, kao i pravilima za rad lica zaduženih za poslove protokola u kabinetu ministra.

- Zaposlena i radno angažovana lica u Ministarstvu dužna su da budu prikladno i uredno odevena, kao i da svojim načinom odevanja na radnom mestu ne narušavaju ugled državnog organa niti izražavaju svoju političku, versku ili drugu pripadnost koja bi mogla da dovede u sumnju njegovu nepristrasnost - navodi se u tekstu.

Šta se ne sme tokom jela:

- Nepristojno je mirisati postavljeno jelo, odnosno mljackati, srkati ili podrigivati za stolom.

- Treba jesti zatvorenih usta i ne ometati susede suvišnim komentarima, kao ni pričati sa hranom u ustima i gestikulirati.

- Umaci od mesa, paprikaši i slično nikako se ne smeju kupiti komadima hleba.

- Ako jelo nije odgovarajuće po ukusu, izgledu ili mirisu, ne treba to komentarisati, već ga treba ostaviti na tanjiru uz spretan izgovor.

- Čačkalice ne bi trebalo iznositi na sto, jer čačkanje zuba posle jela nije pristojno, ali ukoliko je baš neophodno čačkati zube, onda se to radi tako što se čačkalica zakloni.

Kada je reč o odevanju, i tu su pravila više nego jasna, pa se navodi da odeća treba da bude uredna, čista, ispeglana i primerena prilici, ali i da treba voditi računa o tome da postoji razlika između dnevnog i večernjeg odevanja.

- Zaposlene treba da imaju cipele zatvorenih prstiju, suknju do i malo ispod kolena, pristojno dekoltirane bluze sa pokrivenim ramenima - naznačeno je u pravilniku.

Zaposleni u ovom ministarstvu su dužni da poštuju pravila lepog ponašanja i da uvažavaju nacionalne, verske, kulturne i druge različitosti.

- Mlađi se uvek sa poštovanjem obraćaju starijima, muškarci prvi pozdravljaju ženu, nepristojno je prilikom pozdravljanja drugu ruku držati u džepu - samo su neki od primera poštovanja pravila lepog ponašanja.

Zoran Đorđević

Alo!/Rajko Ristić

Zoran Đorđević, Foto: Alo! - Rajko Ristić

Interesantno je da je zaposlenima u tom ministarstvu skrenuta pažnja na to da se odgovaranje na pozive u toku održavanja sastanaka smatra neučtivim i nekulturnim.

- Zaposleni su dužni da zvuk na mobilnom telefonu isključe ili zvono utišaju prilikom održavanja sastanaka u državnim institucijama, kulturno-obrazovnim institucijama, pozorištu, verskim objektima i slično - navedeno je u protokolu, u kojem su data i uputstva o načinu pripremanja prostorije za sastanke prilikom dolaska zvaničnika iz inostranstva.

- Prostorije u kojima će se odvijati razgovori moraju biti pažljivo dekorisane, ali dekorativni elementi moraju biti svedeni na razumnu meru kako ne bi zaokupljali pažnju sagovornika - navodi se, između ostalog, u pravilniku koji je objavljen na oglasnoj tabli Ministarstva.

Kako koga oslovljavati:

- Predsednik države oslovljava se sa „gospodine predsedniče” ili „gospođo predsednice”

- suprugu predsednika trebalo bi oslovljavati samo sa “gospođo”

- monarh se oslovljava sa “vaše veličanstvo”, a njegova supruga sa „veličanstvo”

- Princ se oslovljava sa „vaše visočanstvo”, a princeza sa „visočanstvo”,

- Predsednik Vlade i predsednik skupštine se oslovljavaju sa „gospodine predsedniče“, odnosno „gospođo predsednice”,

- Predsednici skupština i vlada, ministri spoljnih poslova i ambasadori sa „ekselencijo”

- Ministri se oslovljavaju „gospodine” ili „gospođo ministre”, dok se supruge ambasadora oslovljavanju sa „gospođo”

- Patrijarh se oslovljava sa „vaša svetosti“

- Mitropolit sa „vaše preosveštenstvo“ ili „visokopreosvećeni“

- Vladika (episkop) sa „vaše preosveštenstvo“ ili „preosvećeni“

- Arhimandrit sa „oče“ ili „oče arhimandrite“

- Iguman sa „oče“ ili „oče igumane“

- Protosinđel sa „oče“

- Protojerej stavrofor i protojerej sa „oče proto“

- Protonamesnik sa „oče“ ime ili „oče protonamesniče“

- Jerej sa „ oče“

- Đakon i protođakon sa „oče đakone“,

- Isusovci sa „pater“, dok se franjevci oslovljavaju sa „fra“,

- Nadbiskup sa „preuzvišeni gospodine nadbiskupe“ ili „vaša eminencijo“

- Biskup sa „preuzvišeni gospodine biskupe“

- Župnik sa „velečasni“

- Kapelan imenom i prezimenom

- Reis-ul-ulema sa „muftija“

- Imam sa „efendija“

- Rabin sa „rabine“

 

Komentari (5)

Arijadna

14.11.2017 20:41

Ovo sto je uradio je uvodjenje bontona a ne reda i ovako treba svuda da bude. Rezulatate pokazuje statistika i plate na kraju...

bilo bi lepo

15.11.2017 06:29

@Arijadna - da se i svi drzavnici nauce prigodnom oblacenju a ne da u dzemperu i farmerkama idu u zvanicne posete i stoje pored patrijarha kao sto smo juce videli predsednika a i vise puta ranije.

Prometej

15.11.2017 01:43

Ljudi moji, čime se hvale? Da li Đorđević zna gde se nalazi i šta treba da radi njegovo ministarstvo? To je opštepoznata šema: kad šef ne zna posao, bavi se organizacijom, reorganizacijom, brdima procedura i upustava koji više zamaraju nego što koriste, zastrašivanjem podredjenih, ... Zašto se ne pohvali sa povećanjem broja radnih mesta, humanijim uslovima rada, većom minimalnom zaradom, rešenim socijalnim pitanjima, poništavanjem penala na prev.penzije, benificijama za borce, ... Užas!!

momazver

15.11.2017 11:02

Ono kad ne mogu da verujem.Znači dok su bili pod Vulinom carovalo - NEVASPITANJE.

Vovica

16.11.2017 10:44

Pored tolikog broja socijalnih problema, nezaposlenosti i nasilja u porodici, on uvodi pravilnik gde odredjuje kako se jede i koja se vina piju. Da li on zna da se posao ministra ne svodi samo na svecane ruskove.