REM
Foto: Printscreen/REM

- Stručna služba REM-a imala je uvid u sadržaj dva spota, radijskog i televizijskog, koja ste nam dostavili, "Mi nismo genocidan narod, ponosna Srbija i Srpska."

- Analizom dostavljenog materijala ustanovljeno je da spotovi spadaju u saopštenja od javnog interesa koja se na uračunavaju "u ukupno vreme trajanja TV oglašavanja i TV prodaje u jednom punom satu emitovanog programa", shodno čl. 36 st. 1 t. 5 i st. 4 Zakona o oglašavanju:

Saopštenjem od javnog interesa iz stava 1. tačka 5. ovog člana smatra se saopštenje kojim državni organi ili grudi nosioci javne vlasti, u okviru vršenja poslova iz svog delokruga, vrše javno obaveštenje o aktivnostima i merama koje su od značaja za građane (npr. javni pozivi, obaveštenja, javne kampanje, i sl.).

Prikazivanje predmetnih promotivnih spotova van blokova oglasnih poruka ne računa se u ukupno vreme trajanja TV oglašavanja i TV prodaje u jednom punom satu emitovanog programa.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading